CORPORATE RESPONSIBILITY

ISS Social Mobility Project

Det här projektet utvecklades för att utbilda personal i Indien som kommer från åsidosatta grupper och har svag socioekonomisk bakgrund. Syftet är att ge dessa individer bättre karriär- och försörjningsmöjligheter.

914314318

1200

+

registrerade deltagare 2018

500

examinerade

ISS projekt för social rörlighet fokuserade huvudsakligen på att:

 • Se ambitionsnivån hos medarbetarna på ISS och deras största utmaningar när det kommer till att förverkliga sina drömmar  
 • Skapa en miljö för medarbetarna där barriärer som analfabetism/otillräcklig utbildning eller socioekonomiskt utmanande bakgrund suddas ut. Möjligheter ska ges till ett bättre betalt arbete, för medarbetare, deras familjemedlemmar, eller både och  
 • Arbeta med en förutbestämd handlingsplan där förbättrad kunskap och tillit möjliggör de första stegen mot en högre socioekonomisk status  

Deltagarna utbildades i att sätta mål, tillit, kommunikation, tids- och stresshantering, att vårda sitt yttre, företagsetikett och kundservice. I utbildningen betonades även grundläggande IT-färdigheter och digital läskunnighet, där deltagarna fick utföra bankärenden online, såsom transaktioner och betalningar, boka tåg- och bussbiljetter, hantera onlineköp osv. Det förekom ett kundbesök för att visa deltagarna vilken nivå av service och professionalism som förväntas inom branschen.  

"När Imran började på ISS projekt för social rörlighet växte hans självförtroende och han lyckades med intervjun utan problem... Han är bra på att ge utomordentlig kundservice och har bestämt sig för att uppnå mer inom ISS."

Bevis på deltagares framsteg

Projektets viktigaste delar var:

 • Anpassade utbildningar för deltagarna
 • Kontinuerlig uppföljning av varje deltagares framsteg, utförd av välutbildade lärare 
 • Uppföljning via rapporter, varje vecka och månad, för att följa deltagarnas framsteg:
 • Utformning av 500 CV:s 
 • Parallella kurser i engelsk kommunikation 
 • Skapande av LinkedIn-profiler för de som gjort extra bra ifrån sig, och hjälp vid uppdatering av profiler 
 • ISS Mitra – en plattform där deltagarna kan dela med sig av feedback och nyvunnen kunskap efter varje tillfälle, via SMS och samtal
 • Uppdatering av dashboard med framgångshistorier inom ISS 
 • Säkeställa en "bank" med goda omdömen och vitsord avseende varje site. 
 • Varje månad ge uppskattning till duktiga medarbetare på varje site  

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder