CORPORATE RESPONSIBILITY

Så kan rekrytering för mångfald och inkludering förbättra våra arbetssätt.

I Nederländerna arbetar vi tätt tillsammas med kunder och myndigheter för att skapa karriärmöjligheter för personer som annars har begränsade möjligheter till ett arbete.

Hiring for diversity and inclusion
På ISS har vi förbundit oss att skapa en företagskultur där alla känner sig hörda och respekterade – oavsett bakgrund eller utbildning. I partnerskap med våra kunder hittar vi sätt att skapa en arbetsplats med än mer mångfald och inkludering. 

Edwin van der Pol, Manager of Social Innovation på ISS i Nederländerna, berättar hur Mångfald & Inkludering som en tjänst till kunderna driver arbetet att rekrytera med mångfald och inkludering, samt att kontinuerligt utveckla och stödja medarbetarna i deras fortsatta karriärer.

Inkludering driver innovation 

Inkludering och mångfald handlar om att omfamna alla de sätt vi människor skiljer oss från varandra – både synliga och osynliga. Vi definierar inkludering och mångfald på bredast möjliga vis, och detta inbegriper allt från ålder och kön till sexuell läggning och fysisk förmåga.  

Från ISS huvudkontor i Nederländerna driver Edwin och hans team den operationella sidan av vårt arbete med Mångfald & Inkludering som serviceerbjudande. Här ingår att starta upp projekt och möjligheter för människor som annars skulle haft svårt att ta sig in och stanna kvar på arbetsmarknaden. 

”Det är vårt ansvar att säkerställa att vår personalstyrka återspeglar mångfalden i vårt samhälle”, säger Edwin. ”Vi förstår att varje individ har unika styrkor, och vi väljer att omfamna dessa styrkor i sättet vi bedriver vår verksamhet.”

Fördelarna med en personalstyrka som bygger på mångfald och inkludering är väl dokumenterad. Vår egen forskning har visat att företag med  mångfald i ledningen får bättre ekonomiska resultat, är mer kreativa och är bättre på att bygga starka affärsrelationer.

”Blandningen av insikter som uppstår när man rekryterar personer med olika bakgrunder kan ge enorma fördelar till företag. Det skapar alternativa sätt att tänka och nya fräscha perspektiv som ofta leder till innovation. Det är inte alltid enkelt, men bra för samhället och vår organisation.”

Bygga en personalstyrka med mångfald 

ISS började erbjuda Mångfald & Inkludering som tjänst 2015. Enligt Edwin drevs beslutet att börja erbjuda denna tjänst av goda intentioner, av lagen och av kunderna. 

”Våra kunder ville hitta sätt att skapa en arbetsplats med mer mångfald och inkludering. När en ny lag infördes i Nederländerna som syftar till att hjälpa åsidosatta människor att hitta arbete valde vi att bygga en avdelning för att göra denna vision till verklighet.” 

Över hela världen investerar ISS i sociala innovationsprojekt i samarbete med regionala arbetsmarknader, lokala och nationella myndigheter och andra intressenter. Ett sådant projekt i Nederländerna är Top Academy där ISS samarbetar med företag och gymnasie- och särskolor för att tillhandahålla praktisk utbildning och yrkesutbildning. Deltagarna erbjuds möjligheter i många olika branscher, från catering och trädgårdsskötsel till banktjänster och allt däremellan. 

”Top Academy är ett projekt som vi är mycket stolta över” säger Edwin. ”Varje år börjar ungefär 40 studenter utan ingångskvalifikationer i programmet och får utbildning på våra kunders anläggningar. Detta har skapat stort värde för ISS kunder och för medarbetare och deras familjer, och ger också fördelar för samhället i stort.” 

Top Academy betyder enormt mycket för alla inblandade och exemplifierar kraften i våra partnerskap med kunder som PwC:

”Jag är stolt över vår resa med Top Academy”, säger Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management på PwC i Nederländerna. ”Varje år har vi som mest 12 studenter från olika praktiska yrkesskolor i Rotterdamområdet som arbetar varje dag på vårt kontor i Rotterdam.” 

Studenterna delar sin tid mellan skolan, utbildningen på arbetsplatsen och praktiska lektioner med lärare som kommer till PwC för att utbilda. Balansen mellan det akademiska och den vägledda utbildningen på arbetsplatsen har visat sig vara effektiv för dessa studenter.

”Med aktiva mentorskap, coachning på jobbet och genom att ge dessa ungdomar ansvar kan vi se deras talanger blomstra och deras självförtroende växa”, lägger Marjolein till. ”När de genomfört denna resa med lyckat resultat får de ett diplom. Ännu viktigare är att de har fått bevisad och relevant arbetslivserfarenhet i en krävande och komplex organisation. Detta ger dem en fantastisk start på det framtida yrkeslivet. Flera studenter gick förra året vidare till nästa nivå eller till ett jobb inom ISS.” 

Genom mentorskap, coachning på jobbet och genom att ge dessa ungdomar ansvar kan vi se deras talanger blomstra och deras självförtroende växa.

Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management, PwC Netherlands
Ge människor stöd för framgång 

På Enexis kontor i Den Bosch ger Sultan stöd till ISS food services inom ramen för Diversity & Inclusion-programmet. Hennes roll är att organisera lunchen på företaget, beställa varor och se till att cateringprocessen fungerar. Sultan lider av mental ohälsa och ångest, och har stor nytta av det extra stöd som hennes kollegor och chefer ger. 
 
”När jag först började på ISS var jag otroligt osäker. Det var ångestladdat att åka till jobbet och jag trodde verkligen inte att jag kunde göra någon skillnad på arbetsplatsen”, säger Sultan. ”Strax efter att jag börjat på ISS började emellertid min egen syn på mig själv att förändras. Jag fick större självförtroende och började verkligen uppskatta jobbet. Jag kom bra överens med mina ISS-kollegor och atmosfären var positiv och uppmuntrande.”

För Sultan ger den nya rollen möjlighet att ta henne utanför bekvämlighetszonen och hitta en engagerande sysselsättning i en trygg och stöttande miljö. 

”ISS gav mig chansen att utvecklas som person och utveckla min kompetens inom catering. När jag behövde hjälp fanns mina kollegor alltid tillgängliga för att ge mig hjälp och stöd. Diversity & Inclusion-programmet på ISS ordnade också en jobbcoach som gav mig och min chef stöd för att säkerställa fortsatt utveckling.”

Sultan är en av mer än 400 personer som rekryterats under 2019 som del av vårt Diversity & Inclusion-program i Nederländerna. Programmet har tagits emot så väl att det 2019 fick ta emot Global Impact Sourcing Award från Rockefeller Foundation som ett erkännande av vårt arbete för att rekrytera och ge yrkesmöjligheter till personer som annars har begränsade möjligheter till hållbar sysselsättning. 

Edwin tror att programmets framgångar i stor utsträckning fått kraft från ISS holistiska synsätt på inkludering och mångfald. 

”På ISS är inkludering högt prioriterat. Det är så viktigt att denna strategi är äkta och har stöd av all personal, inte bara från ledning.”

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder