INSIGHTS

Publikationer

Våra publikationer visar senaste trender och forskning inom outsourcing, fastighetsförvaltning och workplace experience.

Årsredovisning för 2019

Läs vår årsredovisning för 2019 och få reda på mer om vår verksamhet och vårt resultat. Under 2019 fortsatte vi att arbeta i enlighet med en tydlig och viktig transformation, som ska göra oss bättre rustade att fokusera på våra key account-kunder.

Läs vår årsredovisning

The future of outsourcing

ISS commissioned the Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) with the assignment to develop a number of scenarios for the future of the global facility management industry. The work turned into five ISS 2020 Vision White Books on future perspectives on the FM industry.

2019 Corporate Responsibility Report

Läs vår 2019 Corporate Responsibility Report för att få veta mer om hur vi arbetar för att ta hand om våra medarbetare, vår miljö och våra kunder.

Läs vår Corporate Responsibility Report

Sätt att se på facility och workplace management

Våra white papers bidrar med djupa insikter kring de viktigaste aspekterna inom facility management, workplace experience och outsourcing.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Prenumerera här

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 60 000 kunder i fler än 30 länder.