ISS Sverige

Möt våra kollegor på ISS

US_Workplace_experience_ebook

Vår syfte handlar om människor. Vi tror på att ta hand om våra kunders medarbetare och de miljöer de vistas i, för oss handlar det om att förstå relationen mellan människor och platser. 

Att hitta sitt syfte

Genom att behandla alla med respekt, arbeta med gemensamma värderingar och uppmuntra alla till att hitta sitt syfte, strävar vi efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch. 

Som globalt företag med ett historiskt fokus på rättvisa, jämlikhet och inkludering, ger vi alla våra medarbetare förutsättningar att hantera såväl problem som möjligheter när de uppstår. Vi ser det som vårt jobb att hjälpa våra kunder att uppnå sina syften och mål. Oavsett om det handlar om sjukhus som vårdar patienter, företag som ökar produktiviteten, flygplatser som transporterar passagerare eller industrier som tillverkar produkter finns vi där för att hjälpa till.

Möt våra ledare på ISS

Vi har ett antal ledarskapskompetenser som tydligt förklarar vad det innebär att vara en ledare på ISS. The ISS Leadership Competency Framework är ett gemensamt globalt verktyg som beskriver vilka kompetenser och beteenden som förväntas av våra ledare. Dessa kärnkompetenser fungerar som gemensamma normer och förväntningar för oss alla. De skärper vårt fokus och utgör den röda tråd som knyter samman alla processer som rör våra medarbetare.

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder