DK People - Henrik Seierø

"På ISS har du friheten att kunna uppfylla dina ambitioner"

Henrik Seierø, kock på ISS i Danmark, brinner för att erbjuda hållbara måltider som hela tiden gör människor – och planeten – lite mer hälsosamma.

På ISS har vi ett tydligt syfte

Våra medarbetare skapar fantastiska serviceupplevelser som bidrar till att vardagen fungerar bättre. De är ISS ansikte utåt och den drivande kraften för tusentals organisationer världen över. Vi tar hand om alla arbetsplatser och miljöer som om de vore våra egna. Vi hjälper våra kunder att uppfylla sitt syfte, oavsett om det handlar om sjukhus som hjälper patienter, företag som tar fram de senaste innovationerna, eller flygplatser som hjälper resenärer att komma hem till sina familjer.

Medarbetare som gör skillnad

Vi värderar mångfald och inkludering högt och vet att våra medarbetare är en avgörande konkurrensfördel för oss. Som del av The Valuable 500 har vi förbundit oss att bygga vidare på vårt löpande arbete att skapa yrkesmöjligheter och större arbetsplatsinkludering för människor med funktionsnedsättningar. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, något som är både en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga, hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare och gör oss mer kreativa och produktiva samt att den skapar en mer attraktiv arbetsplats.

En trygg miljö

Våra medarbetares hälsa är vår högsta prioritet. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra olyckor och skador som uppstår till följd av, förknippas med eller inträffar under arbetet. Det innefattar rätt utbildning och utrustning. Faktum är att säkerhet och trygghet är en avgörande del i vår framgång. Vi vill att alla våra medarbetare ska må bra och kunna komma hem, tryggt och säkert, varje dag.

Våra medarbetare får långsiktiga karriärmöjligheter på ISS

På ISS ges alla medarbetare utbildning och utveckling som stöttar en lång karriär där möjligheterna är många. Något många av våra medarbetare har gemensamt är att de stannat länge på ISS där de utvecklats och upptäckt nya, spännande vägar under resans gång.

Vi firar våra fantastiska medarbetare

Vi uppmärksammar och firar alltid våra medarbetares framgångar. Apple Awards pågår under hela året och en internationell vinnare utses varje år på den globala ledarskapskonferensen. Vi har alla del i den framgången. Vi vet att när vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre – och det är det som driver oss.

Vi levandegör vårt syfte

Varje medarbetare har en viktig roll i att vi ska uppfylla vårt syfte: Connecting people and places to make the world work better. Därför tror vi på – och lever efter – våra värderingar: unity, ärlighet, ansvar, entreprenörskap och kvalitet. Våra värderingar definierar vår identitet och det vi står för och bidrar till att skapa en miljö som möjliggör att alla kan utvecklas, växa och göra skillnad på riktigt.