Velocity

Affärsmässig hållbarhet

ISS primära mål är att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet med hög kvalitet 

Profit - Affärsmässig hållbarhet

ISS primära mål är att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet med hög kvalitet. Det utgör också grunden för att vi ska kunna bidra till samhällsutvecklingen och miljön på ett positivt sätt. Vårt verksamhetsledningssystem innehåller alla de processer och styrande dokument som vi behöver för att nå våra övergripande mål.

ISS Sveriges samtliga verksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Att ha ett väl fungerande verksamhetsledningssystem är en förutsättning för att uppfylla alla kriterier i dessa certifieringar. ISS Sveriges eget verksamhetsledningssystem omfattar alla delar av företaget. Ambitionen är att säkerställa en framgångsrik och hållbar utveckling för såväl våra kunder som oss själva.

Hög affärsmoral är grundläggande för ISS och en del av vår värdegrund. Som undertecknare av UN Global Compact förbinder vi oss att skydda miljön, värna om mänskliga rättigheter och arbetsrätten samt att bekämpa korruption, utpressning och mutor. Vi tror på att bedriva all verksamhet i överensstämmelse med lagar och regler. Det är fördelaktigt för våra affärer och skyddar dessutom våra kunder från ovälkomna risker. Inom området affärsetik vill ISS bidra genom att: Bedriva verksamheten på ett lagligt sätt, Konkurrera om affärer på lika villkor och endast genom våra tjänstemeriter, Bekämpa korruption och mutor, Utföra verksamheten enligt principerna för god bolagsstyrning, Respektera arbetstagarens rätt till kollektiva förhandlingar och rätten att gå med i fackföreningar, Säkerställa att våra sociala, miljömässiga och etiska åtaganden återspeglas i kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter.

ISS tjänster påverkar tusentals människor varje dag. Vi har därmed ett ansvar för att skydda konsumenternas och brukarnas hälsa och säkerhet i tillägg till det ansvar och åtaganden vi har i relation till våra direkta kunder. Utöver det har vi ett samhällsansvar att aktivt påverka vår omvärld genom upplysning kring hållbarhetsfrågor som är relevanta i förhållande till vår verksamhet.

Konsumenternas hälsa och säkerhet säkerställs genom processer och rutiner som styr utveckling och leverans av våra tjänster. Detta är inbyggt i vårt verksamhetsledningssystem genom bland annat egenkontrollplaner och styrande dokument. Här säkerställer vi också att vi i produktions-processen tillämpar relevanta lagkrav, Förutom att säkerställa att vi driver vår egen verksamhet på ett hållbart sätt har vi också ett ansvar att aktivt påverka vår omvärld genom upplysning och att skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.

Har ni frågor kring hur vi arbetar eller hur vi kan hjälpa just er?

Vi vill gärna höra om era erfarenheter och dela med oss av våra! 

Kontakta oss om du vill veta mer

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder