CORPORATE RESPONSIBILITY

CR-rapporter, policyer och publikationer

ISS Group har tagit fram särskilda riktlinjer för bolagsstyrning vilka har antagits av, samt implementerats på alla regionala och lokala enheter.

Läs alla våra rapporter

Transparens är nyckeln till en hög kvalitetsnivå Varje år rapporterar vi om de framsteg vi gjort som företag Du kan hitta de senaste rapporterna bland våra andra publikationer.

Läs våra publikationer

UK Modern Slavery Act

Vår policy är att säkerställa att slaveri och människohandel inte äger rum i någon del av vår verksamhet eller i någon del av vår leverantörskedja. Detta är förenligt med vår Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Leveratörs Code of Conduct och Global People Standards. Våra Global People Standards omfattar bland annat kontroller före anställning, nolltolerans för tvångsarbete, rätten till privatliv och barnarbete. 

Vi genomför interna revisioner för att verifiera att vi hanterar dessa risker i vår verksamhet. Vi är medvetna om att vissa kategorier av vår leverantörskedja medför en högre risk för barn- eller slavarbete och vi implementerade därför under 2017 en ny Supply Chain Policy och ISS ProcurePASS. 

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder