US_2019_Riot Games_LA_Annual Report 2019 (7)

iss miljöarbete

Vi tar aktivt ansvar för miljöfrågor, både som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder

Vår ambition är att vara ett ledande företag när det gäller förebyggande miljöarbete

Miljöhänsyn är en grundläggande och ideologisk fråga för ISS. Det innebär att vi tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både i rollen som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vår ambition är att vara ett ledande företag när det gäller förebyggande miljöarbete. ISS miljöpolicy anger den övergripande inriktningen för det totala miljöarbetet. Hör av er om ni vill veta mer om vår Health, Safety, Enviromental and Quality Policy (HSEQ).

Vi arbetar med tydliga miljömål och försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan. ISS miljöanpassade tjänster bidrar också till våra kunders miljöarbete. Det kan exempelvis gälla källsortering, minskad vattenförbrukning eller energibesparing i fastigheter. Precis som samhället och våra kunder ställer krav på oss, så ställer vi krav på våra leverantörer. Vi tar vårt ansvar för att hela kedjan blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

Engagerat miljöarbete kräver kompetenta medarbetare som kunskapsfullt arbetar på ett miljöriktigt sätt. ISS miljöutbildning ger våra medarbetare insikter om de globala miljöfrågorna i allmänhet och vilken miljöhänsyn som är specifik för våra olika serviceåtaganden.

Har ni frågor kring hur vi arbetar eller hur vi kan hjälpa just er?

Vi vill gärna höra om era erfarenheter och dela med oss av våra! 

Kontakta oss om du vill veta mer

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder