1200x630_People and the workplace

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om mänskliga rättigheterna, omtanke, respekt och välbefinnande 

People - Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om mänskliga rättigheterna, omtanke, respekt och välbefinnande för våra medarbetare och om hur vi påverkar samhällets utveckling runt omkring oss.

Inom området People ingår arbetsförhållanden, samhällsengagemang och utveckling samt mänskliga rättigheter. På ISS arbetar vi konsekvent för att förbättra oss inom dessa områden i syfte att bidra till ett hållbart samhälle.

Som tjänsteleverantör är medarbetarna hjärtat i ISS verksamhet och är utan tvekan vår mest värdefulla tillgång. De flesta av våra medarbetare tjänstgör ute hos våra kunder, vilket ställer extra höga krav på oss som arbetsgivare. Därför arbetar vi målmedvetet inom; Arbetsmiljö och hälsa, Ledarskap och medarbetarengagemang, Utbildning och Jämställdhet.

ISS ställning som stor arbetsgivare ger oss möjlighet och ansvar att bidra till samhällets utveckling i ett större perspektiv. Här utgår vi främst från att använda den inneboende kraften i vår befintliga verksamhet och att utnyttja alla de experter som finns inom företaget genom: Lokalt jobbskapande, Utbildning, Mångfald och Välgörenhet.

Mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsrätt principer kan betraktas som själva grunden i ett socialt ansvarstagande. Inom dessa områden vill ISS på global nivå bidra genom att: Ge människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, Arbeta med våra medarbetare och det lokala samhället samt samhället i stort för att förbättra medarbetarnas liv på ett sätt som stöder både en hållbar utveckling och vår verksamhet, Säkerställa en rättvis och lika behandling utan diskriminering eller trakasserier, Respektera rätten till kollektivavtal och arbetstagarens rätt att gå med i fackföreningar, Stödja införandet av minimilöner och efterlevnad av arbetstidsreglering, Avstå användning av barnarbete samt tvingande eller obligatoriskt arbete.

Har ni frågor kring hur vi arbetar eller hur vi kan hjälpa just er?

Vi vill gärna höra om era erfarenheter och dela med oss av våra! 

Kontakta oss om du vill veta mer

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder