SPEAK UP

Ansvarsfulla affärsmetoder och Speak Up

ISS har förbundit sig att tillämpa etiska och ansvarsfulla affärsmetoder. Denna förpliktelse är djupt integrerad i våra värderingar (ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet) och stöds av vår uppförandekod.

Speack up_Graded

The ISS Code of Conduct apply to all ISS businesses and ISS employees and sets out the key principles for conducting our business in an ethical and responsible manner in the line with our Values. It guides the conduct and behavior of all ISS employees during employment and in any engagement with ISS colleagues, our customers and their employees, business partners and other stakeholders of ISS.

To support our Code of Conduct and in order to ensure good corporate governance, ISS has implemented a number of compliance policies and standards some of which can be found here.

Speak Up Policy

ISS has adopted a Speak Up Policy and reporting system that makes it possible for employees, customer, business partners and other stakeholders to report concerns in a confidential manner.

If you are an employee, customer, business partner or other stakeholder and believe there is a breach of the ISS Code of Conduct, our policies or relevant laws and regulations, we encourage you to speak up and report this. By reporting you are acting in the spirit of our Code of Conduct and Values and helping to protect our business and our reputation.

There are several ways to report a concern. Depending on the nature and seriousness of the concern, we encourage that you speak up and address your concern with your supervisor or a manager, local People & Culture, local legal counsel, or local CFO.


Another way to make a report is through the Speak Up system hosted by an independent third-party. The Speak Up system can be accessed through your local company website in your local language as well as on the Group ISS World Services website. The ISS Speak Up system is accessible 24/7 for both employees and third parties and is available in 21 languages. We encourage you to identify yourself, but you can also report your concern anonymously. Concerns may also be reported by phone using local numbers which can be found below.

Reporting allows serious and sensitive concerns to be brought to the attention of Group Internal Audit, which will assess if your reported concern meets the requirements for processing the report under the Speak Up policy. It will thereafter be reported to our Business Integrity Committee.

We support honest and open communication and encourage questions and reports. If you report a concern in good faith based on your personal knowledge you are protected, as we do not tolerate any form of discrimination or retaliation against our employees or third party for speaking up. If you believe that you have experienced retaliation, you should report it as suspected misconduct.

Så här fungerar det

"Speak Up"-kanalen är till för att rapportera allvarliga och känsliga missförhållanden som kan ha en negativ påverkan på ISS verksamhet och affärer, och som på grund av dess natur inte kan rapporteras via normala rapporteringssystem.

ISS garanterar att alla ärenden behandlas på ett seriöst och korrekt sätt. All kommunikation kommer att ske anonymt och konfidentiellt, såvida du inte tydligt instruerar om annat. Varje rapport tas emot av Head of Group Internal Audit.

Vi rekommenderar att du identifierar dig och förklarar ditt ärende i detalj för att underlätta utredningen. Du kan räkna med uppföljningsfrågor. I vissa fall kanske utredningen inte kan genomföras om inte informationskällan kan identifieras. För att hjälpa ISS att genomföra en grundlig undersökning av en rapport, ber vi dig att bidra med så mycket information som möjligt. ISS kommer att behandla alla frågor och ärenden under Speak Up-policyn konfidentiellt. Undantag från detta kan göras om det är nödvändigt för att kunna genomföra en fullständig och rättvis utredning. Vi kommer att skydda rapportörens konfidentialitet på ett lämpligt sätt.

Du kan få hjälp i att fastställa om ditt ärende är lokalt eller koncernrelaterat genom att läsa igenom Speak Up-policyn.

Rapportera missförhållanden på arbetsplatsen 

- ISS arbetar på anläggningar världen över. Ärenden avseende medarbetare som gör fel eller beter sig felaktigt i förhållande till våra värderingar och vår uppförandekod måste tas upp med relevant chef eller avdelning på ISS. 

- Ärenden som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall, såväl som våldsamt eller diskriminerande beteende, inklusive sexuella trakasserier på arbetsplatsen, eller brott mot mänskliga rättigheter, inklusive modernt slaveri på arbetsplatsen, betraktas som allvarliga eller känsliga ärenden. Dessa kan rapporteras globalt under Speak Up-policyn, om du inte kunnat ta upp det med chefen på ISS eller avdelningen för People & Culture. 

Rapportera stöld och missbruk av företagets eller kundens tillgångar 

- Stöld eller missbruk av ISS, eller en kunds tillgångar, utfört av en medarbetare eller chef på ISS, ska tas upp med närmaste chef eller den juridiska avdelningen. Om du inte kan ta upp frågan med närmaste chef eller juridisk avdelning ska du informera ekonomichefen. 

- I de fall där du inte kan ta upp stöld eller missbruk med ledningen i din lokala ISS-organisation, kan du överväga att rapportera incidenten enligt Speak Up-policyn. 

Rapportera bedrägeri 

ISS har en nolltoleranspolicy mot medarbetare och/eller affärspartners som begår bedrägeri. Bedrägeri är ett avsiktligt svek för att säkra orättvis eller olaglig vinning. Bedrägeri kan ta sig många olika former på samtliga nivåer i en organisation. Några exempel presenteras här nedanför, men är inte på något sätt en uttömmande lista över eventuella bedrägerier i vår verksamhet. 

- Ett exempel är förfalskning av tids- och närvarouppgifter eller lönenivåer, som kan leda till utbetalning av alltför hög lön till den som tar emot betalningen. Om du märker av denna typ av bedrägeri på arbetsplatsen ska du normalt sett kontakta löneavdelningen. 

- Bedrägeri kan även inträffa i de fall där leverantörer eller underleverantörer samarbetar med chefer på ISS, för att ta ut ett överpris på levererade varor eller tjänster. Om du upptäcker samarbete mellan leverantörer eller underleverantörer ska du normalt sett kontakta den juridiska avdelningen eller ekonomichefen (CFO). 

Rapportera lagbrott 

- ISS strävar efter att vara en laglydig företagsmedborgare i alla länder där vi har närvaro och driver vår verksamhet i enlighet med internationella och lokala lagar och regler. ISS har i synnerhet tagit fram interna policyer för att garantera efterlevnad av antikorruption- och konkurrenslagstiftning. 

- Överträdelser mot antikorruption- och konkurrenslagstiftning anses vara allvarliga och känsliga ärenden, som kan rapporteras enligt Speak Up-policyn. 

Rapportera ett missförhållande via vårt Speak Up-verktyg eller vår telefonlinje. 

Vi har ledningsförfaranden för att säkerställa att all information, inklusive kontaktinformation, som du förser oss med via Speak Up-verktyget behandlas med strikt sekretess. Du kan även fråga om status för en pågående utredning.  

- Observera att det kan finnas juridiska begränsningar för vad du får rapportera anonymt i det området du rapporterar från. Dessutom regleras Speak Up-policyn under dansk dataskyddslagstiftning, vilket innebär att ISS måste avvisa och radera rapportering som inte är allvarlig eller känslig av sin natur. Din anmälan kan därför avvisas enligt Speak Up-policyn helt enkelt för att den inte adresserats i rätt kanal.  

- I undantagsfall, där det är troligt att ovanstående förfarande skulle störa utredningen, kan Business Integrity Committee godkänna att vi avviker från de procedurer som beskrivs ovan. Vi kommer dock inte att röja din identitet eller kontaktinformation om du inte har gett oss ditt uttryckliga tillstånd i förväg. 

Överblick över processen:

1. Rapportering:  Rapporteringar som skickas in via vårt Speak Up-system överförs via en säker och krypterad kommunikationslinje till koncernens internrevision.

2. Bedömning: Koncernens internrevision bedömer om din anmälan möter kraven för att processa enligt Speak Up-policyn. Därefter rapporteras den 
till vår Business Integrity Committee.

3. Åtgärd: Utredning, åtgärder och feedback till användaren.

Onlineverktyg för rapportering

Rapportering via telefon:

Australia  +(61) 384004587 
Brazil  +(55) 2135000242 
Chile  +(56) 225708734 
China +(86) 1053875779
Denmark  +(45) 38176348
Finland  +(358) 942450434 
France +(33) 182889360
Indonesia  +(62) 8033218106 
India +(91) 0008000501320
Mexico  +(52) 5511689935 
Netherlands  +(31) 208081296 
Norway  +(47) 23962607 
Spain  +(34) 911233031 
Sweden  +(46) 638800915 
Switzerland  +(41) 435086912 
Switzerland Fr +(41) 435084660 
Switzerland It +(41) 435084643 
Turkey  +(90) 2129001873
United Kingdom  +(44) 02035144260 
USA  +(1) 6467129310

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder