SPEAK UP

Rapportera allvarliga och känsliga missförhållanden

ISS har antagit en ’Speak Up’ policy och rapporteringssystem som gör det möjligt för anställda, affärspartners och andra intressenter att rapportera allvarliga och känsliga missförhållanden på ett konfidentiellt sätt.

Speack up_Graded

Så här fungerar det

"Speak Up"-kanalen är till för att rapportera allvarliga och känsliga missförhållanden som kan ha en negativ påverkan på ISS verksamhet och affärer, och som på grund av dess natur inte kan rapporteras via normala rapporteringssystem. 

ISS garanterar att alla ärenden behandlas på ett seriöst och korrekt sätt. Du kan ta reda på om ditt ärende är ett lokalt eller koncernrelaterat ärende genom att läsa igenom Speak Up-guiden här nedan. Varje klagomål tas emot av Head of Group Internal Audit. 

Rapportera missförhållanden på arbetsplatsen 

- ISS arbetar på anläggningar världen över. Ärenden avseende medarbetare som gör fel eller beter sig felaktigt i förhållande till våra värderingar och vår uppförandekod måste tas upp med relevant chef eller avdelning på ISS. 

- Ärenden som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall, såväl som våldsamt eller diskriminerande beteende, inklusive sexuella trakasserier på arbetsplatsen, eller brott mot mänskliga rättigheter, inklusive modernt slaveri på arbetsplatsen, betraktas som allvarliga eller känsliga ärenden. Dessa kan rapporteras globalt under Speak Up-policyn, om du inte kunnat ta upp det med chefen på ISS eller avdelningen för People & Culture. 

Rapportera stöld och missbruk av företagets eller kundens tillgångar 

- Stöld eller missbruk av ISS, eller en kunds tillgångar, utfört av en medarbetare eller chef på ISS, ska tas upp med närmaste chef eller den juridiska avdelningen. Om du inte kan ta upp frågan med närmaste chef eller juridisk avdelning ska du informera ekonomichefen. 

- I de fall där du inte kan ta upp stöld eller missbruk med ledningen i din lokala ISS-organisation, kan du överväga att rapportera incidenten enligt Speak Up-policyn. 

Rapportera bedrägeri 

ISS har en nolltoleranspolicy mot medarbetare och/eller affärspartners som begår bedrägeri. Bedrägeri är ett avsiktligt svek för att säkra orättvis eller olaglig vinning. Bedrägeri kan ta sig många olika former på samtliga nivåer i en organisation. Några exempel presenteras här nedanför, men är inte på något sätt en uttömmande lista över eventuella bedrägerier i vår verksamhet. 

- Ett exempel är förfalskning av tids- och närvarouppgifter eller lönenivåer, som kan leda till utbetalning av alltför hög lön till den som tar emot betalningen. Om du märker av denna typ av bedrägeri på arbetsplatsen ska du normalt sett kontakta löneavdelningen. 

- Bedrägeri kan även inträffa i de fall där leverantörer eller underleverantörer samarbetar med chefer på ISS, för att ta ut ett överpris på levererade varor eller tjänster. Om du upptäcker samarbete mellan leverantörer eller underleverantörer ska du normalt sett kontakta den juridiska avdelningen eller ekonomichefen (CFO). 

Rapportera lagbrott 

- ISS strävar efter att vara en laglydig företagsmedborgare i alla länder där vi har närvaro och driver vår verksamhet i enlighet med internationella och lokala lagar och regler. ISS har i synnerhet tagit fram interna policyer för att garantera efterlevnad av antikorruption- och konkurrenslagstiftning. 

- Överträdelser mot antikorruption- och konkurrenslagstiftning anses vara allvarliga och känsliga ärenden, som kan rapporteras enligt Speak Up-policyn. 

Rapportera ett missförhållande via vårt Speak Up-verktyg eller vår telefonlinje. 

Vi har ledningsförfaranden för att säkerställa att all information, inklusive kontaktinformation, som du förser oss med via Speak Up-verktyget behandlas med strikt sekretess. Du kan även fråga om status för en pågående utredning.  

- Observera att det kan finnas juridiska begränsningar för vad du får rapportera anonymt i det området du rapporterar från. Dessutom regleras Speak Up-policyn under dansk dataskyddslagstiftning, vilket innebär att ISS måste avvisa och radera rapportering som inte är allvarlig eller känslig av sin natur. Din anmälan kan därför avvisas enligt Speak Up-policyn helt enkelt för att den inte adresserats i rätt kanal.  

- I undantagsfall, där det är troligt att ovanstående förfarande skulle störa utredningen, kan Business Integrity Committee godkänna att vi avviker från de procedurer som beskrivs ovan. Vi kommer dock inte att röja din identitet eller kontaktinformation om du inte har gett oss ditt uttryckliga tillstånd i förväg. 

Överblick över processen:

1. Rapportering:  Rapporteringar som skickas in via vårt Speak Up-system överförs via en säker och krypterad kommunikationslinje till koncernens internrevision.

2. Bedömning: Koncernens internrevision bedömer om din anmälan möter kraven för att processa enligt Speak Up-policyn. Därefter rapporteras den 
till vår Business Integrity Committee.

3. Åtgärd: Utredning, åtgärder och feedback till användaren.

Onlineverktyg för rapportering

Rapportering via telefon:

Australia  +(61) 384004587 
Brazil  +(55) 2135000242 
Chile  +(56) 225708734 
China +(86) 1053875779
Denmark  +(45) 38176348
Finland  +(358) 942450434 
France +(33) 182889360
Indonesia  +(62) 8033218106 
India +(91) 0008000501320
Mexico  +(52) 5511689935 
Netherlands  +(31) 208081296 
Norway  +(47) 23962607 
Spain  +(34) 911233031 
Sweden  +(46) 638800915 
Switzerland  +(41) 435086912 
Switzerland Fr +(41) 435084660 
Switzerland It +(41) 435084643 
Turkey  +(90) 2129001873
United Kingdom  +(44) 02035144260 
USA  +(1) 6467129310

Rapportera ett missförhållande

Onlineverktyg för rapportering

Rapportering via telefon:

Australia  +(61) 384004587 
Brazil  +(55) 2135000242 
Chile  +(56) 225708734 
China +(86) 1053875779
Denmark  +(45) 38176348
Finland  +(358) 942450434 
France +(33) 182889360
Indonesia  +(62) 8033218106 
India +(91) 0008000501320
Mexico  +(52) 5511689935 
Netherlands  +(31) 208081296 
Norway  +(47) 23962607 
Spain  +(34) 911233031 
Sweden  +(46) 638800915 
Switzerland  +(41) 435086912 
Switzerland Fr +(41) 435084660 
Switzerland It +(41) 435084643 
Turkey  +(90) 2129001873
United Kingdom  +(44) 02035144260 
USA  +(1) 6467129310

Fråga om ett befintligt ärende

Följ upp en incident som du har skickat in tidigare.

Frågor här

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder