Vi stöder FN:s hållbarhetsmål

Vi arbetar aktivt för att bidra till transformationen mot ett mer hållbart och rättvist internationellt samhälle. Vårt mål är visa vägen inom branschen genom att agera med gott föredöme och alltid sträva efter att påverka marknaden positivt, oavsett var vi verkar. Med ett fokus på "people, planet & profit" lägger vi extra kraft på att stödja nedan FN:s hållbarhetsmål:

Mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

ISS är ett multikulturellt företag som omfamnar och uppmuntrar mångfald. Med nästan 50 % kvinnor i arbetsstyrkan har vi bidragit till att stärka kvinnor i arbetslivet. Kvinnlig representation inom ledning, ledarutveckling och utbildningsprogram är av högsta prioritet och går framåt. Vår mångfaldspolicy ger resultat, med fler initiativ för att hitta kvinnliga kandidater och att lyfta kvinnor till mer seniora roller. Utbildningsprogram utbildar, upprätthåller och införlivar policyer mot trakasserier och diskriminering.

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Minimilöner, organisationsrätt och en säker arbetsmiljö är grundläggande standarder på ISS. Som ett dedikerat företag med människan i centrum, investerar vi i medarbetarutveckling på alla nivåer i organisationen. Vi vidtar kontinuerliga åtgärder på alla nivåer för att eliminera skador och dödsfall. Vi har nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete, nutida slaveri och människohandel i vår verksamhet och detta uppfylls genom strikta styrningskontroller och revisioner.

Mål 10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Som en av världens största privata arbetsgivare utgör ISS en ekonomisk grund för många individer och familjer runt om i världen. Vi ser att antalet flyktingar ökar i vår arbetsstyrka, liksom personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer, sociala utmaningar eller med begränsad eller ingen utbildning. Vi erbjuder våra medarbetare chansen att utveckla sina färdigheter genom utbildningsprogram, vilket förbättrar deras jobb- och karriärmöjligheter.

Mål 12

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Med vårt Cleaning Excellence-program strävar vi efter att minska mängden kemikalier vi använder. Tillsammans med strategiska leverantörer utvecklar vi nya verktyg, tekniker och processer för att minska vår miljöpåverkan. Vi fokuserar på gröna innovationsprojekt, såsom det omfattande Diversey SURE-sortimentet av rengöringsprodukter. Dessa är växtbaserade och 100 % biologiskt nedbrytbara, designade för att leverera överlägsna resultat samtidigt som de är säkra för människor och snälla mot miljön.

Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

ISS har åtagit sig att kontinuerligt minska negativ påverkan på miljön orsakad av vår verksamhet, och vi arbetar tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att minska sitt eget miljöavtryck. Vi arbetar i våra kunders lokaler, vilket innebär att vi får insikt i deras agerande och använder denna kunskap för att hjälpa dem hantera och minska sin påverkan och nå sina mål. Vi har ett nettonollutsläpps-mål till 2040, inom samtliga scope.

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Vi strävar efter att utrota alla former av diskriminering och oetiskt beteende genom ISS Code of Conduct och Global People Standards. Dessa policyer är grunden för våra lärandeverktyg och program, inklusive en omfattande onboarding-kurs där samtliga nyanställda utbildas i vårt sätt att arbeta och våra värderingar. Korruption och mutor är olagligt och mot våra värderingar, och vi främjar Speak Up-systemet för att uppmuntra anställda att ta upp dessa frågor, anonymt och utan rädsla för repressalier.

Berättelser om människor, platser och vår planet