Strategi

OneISS

Genom OneISS kommer vi att stärka vårt rykte som den mest respekterade globala ledaren inom integrated facility services och stärka vår position som nummer ett inom Cleaning. Vi kommer att uppnå detta genom att skapa ett starkare, enklare och närmare ISS.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (10)

Göra ISS starkare, enklare, närmare

Vår strategi OneISS innebär att vi är fokuserade och beslutade att genomföra vår strategi och leverera efter våra globala styrkor.

RBS

OneISS

Starkare

Vi kommer att bli den mest respekterade ledaren inom integrated facility services och stärka vår position som nummer ett inom Cleaning. Vi kommer att investera i kvalitet, effektivitet och teknik för att leverera bättre tjänster och produkter, skräddarsydda efter kundernas behov.

DE_2019_DTAG_Technical_July_29

OneISS

Enklare

Vi kommer att stärka vår key account-strategi – till fördel för alla våra intressenter - genom ett skärpt kommersiellt fokus och en ny serviceledd approach för att uppnå högre kvalitet, effektivitet och enhetlighet.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (26)

OneISS

Närmare

Vi möjliggör för våra team i respektive land att komma närmare kunden, samtidigt som vi arbetar som ett globalt team, där vi lyfter fram rätt beteenden och ledarskap genom att tydligt knyta incitament till vår strategi

målsättningar

Våra målsättningar för 2025

Med OneISS kommer vi att bli branschledande Strategin har utformats för att ge stöd till alla våra intressenter och för att vi ska nå våra målsättningar för 2025.

2025 ambition

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder