Göra ISS starkare, enklare, närmare

Vår strategi OneISS innebär att vi är fokuserade och beslutade att genomföra vår strategi och leverera efter våra globala styrkor.

RBS

OneISS

Starkare

Vi kommer att bli den mest respekterade ledaren inom integrated facility services och stärka vår position som nummer ett inom Städ. Vi kommer att investera i kvalitet, effektivitet och teknik för att leverera bättre tjänster och produkter, skräddarsydda efter kundernas behov.

DE_2019_DTAG_Technical_July_29

OneISS

Enklare

Vi kommer att stärka vår key account-strategi – till fördel för alla våra intressenter - genom ett skärpt kommersiellt fokus och en ny serviceledd approach för att uppnå högre kvalitet, effektivitet och enhetlighet.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (26)

OneISS

Närmare

Vi möjliggör för våra team i respektive land att komma närmare kunden, samtidigt som vi arbetar som ett globalt team, där vi lyfter fram rätt beteenden och ledarskap genom att tydligt knyta incitament till vår strategi

HQ_2020_Jacob_Aarup_Andersen_Portrætter_150620_ (16)

OneISS

Company announcement

Den 16 december 2020 presenterade ISS en ny strategi med ambitionen att bli den mest respekterade globala ledaren inom integrated facility services.