VÅR "STORY"

People make places and places make people.

People make places

People make places and places make people. I hela kedjan, från strategi till leverans, samarbetar vi med våra kunder för att skapa arbetsplatser och miljöer som fungerar, inspirerar och ger. De väljer oss eftersom vi skapar, förvaltar och upprätthåller miljöer som gör tillvaron mer effektiv och trivsam.

Våra medarbetare bryr sig om människorna de stöttar och tillför alltid en personlig touch för att skapa tilltalande och värdeskapande platser och miljöer. Varje ISS-medarbetare på varje kundsite är utbildad, utrustad och motiverad att leverera högsta servicenivå och kvalitet.

Genom att arbeta tillsammans med våra kunder varje dag, sida vid sida, får vi en förståelse för samtliga delar av kundupplevelsen. Vi använder data, erfarenheter och kunskap för att utveckla nytänkande strategier och intelligenta lösningar som ska möta de komplexa behov som serviceleveransen ska uppfylla. Det hjälper oss att hantera risker, sänka kostnader och säkerställa enhetlighet. 

Som globalt företag med ett historiskt fokus på rättvisa, jämlikhet och inkludering, ger vi alla våra medarbetare förutsättningar att hantera såväl problem som möjligheter när de uppstår. Vi ser det som vårt jobb att hjälpa våra kunder att uppnå sina syften och mål. Oavsett om det handlar om sjukhus som vårdar patienter, företag som ökar produktiviteten, flygplatser som transporterar resenärer eller industrier som tillverkar produkter finns vi där för att hjälpa till.

People make places and places make people. Vi vet att när vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre – och det är vad som driver oss.

VÅR "STORY"

ISS arv – vår historia, våra medarbetare

Det ISS vi känner till idag grundades 1934, men företaget såg sitt ljus redan 1901. ISS startade sin resa med att erbjuda vakter till lokala företag, och genom all expansion och utveckling har vi hållit fast vid samma värderingar. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit att koppla samman människor och platser – för att få tillvaron, och världen, att fungera bättre.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder