VÅR "STORY"

People make places and places make people.

People make places

People make places and places make people. I hela kedjan, från strategi till leverans, samarbetar vi med våra kunder för att skapa arbetsplatser och miljöer som fungerar, inspirerar och ger. De väljer oss eftersom vi skapar, förvaltar och upprätthåller miljöer som gör tillvaron mer effektiv och trivsam.

Våra medarbetare bryr sig om människorna de stöttar och tillför alltid en personlig touch för att skapa tilltalande och värdeskapande platser och miljöer. Varje ISS-medarbetare på varje kundsite är utbildad, utrustad och motiverad att leverera högsta servicenivå och kvalitet.

Genom att arbeta tillsammans med våra kunder varje dag, sida vid sida, får vi en förståelse för samtliga delar av kundupplevelsen. Vi använder data, erfarenheter och kunskap för att utveckla nytänkande strategier och intelligenta lösningar som ska möta de komplexa behov som serviceleveransen ska uppfylla. Det hjälper oss att hantera risker, sänka kostnader och säkerställa enhetlighet. 

Som globalt företag med ett historiskt fokus på rättvisa, jämlikhet och inkludering, ger vi alla våra medarbetare förutsättningar att hantera såväl problem som möjligheter när de uppstår. Vi ser det som vårt jobb att hjälpa våra kunder att uppnå sina syften och mål. Oavsett om det handlar om sjukhus som vårdar patienter, företag som ökar produktiviteten, flygplatser som transporterar resenärer eller industrier som tillverkar produkter finns vi där för att hjälpa till.

People make places and places make people. Vi vet att när vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre – och det är vad som driver oss.
Unity

Unity

Vi litar på varandra och tror på att arbeta för jämlikhet, inkludering och gemenskap – vi vill skapa en kultur där alla kan vara sig själva.  Vi känner tillit.

Detta handlar om att bygga diversifierad kompetens och team. Att skapa utrymme för samarbete samt att lita på och lära av varandra. Vi vet att när vi agerar tillsammans levererar vi en bättre upplevelse till våra kunder och deras sammanhang. Bara tillsammans och förenade kan vi nå våra mål.


Honesty

Ärlighet

Vår ärlighet är inte förhandlingsbar. Vi respekterar våra kunder, våra kolleger och vårt företag. Vi respekterar.

Vi bär på ett arv som vi är mycket stolta över med fokus på rättvisa, jämlikhet och inkludering. Vi strävar hela tiden efter att skapa en öppen och samarbetsinriktad kultur där olikheter och individuella insatser respekteras och uppmärksammas.

Responsibility

Ansvar

Likgiltighet är omoraliskt. Vi bryr oss om det vi gör och dem vi gör det för. Vi bryr oss.

Vår högsta prioritet är att säkerställa hälsa och välmående hos våra medarbetare och alla de som vi dagligen ger service. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig nöjda och uppskattade och att de hela tiden kan utvecklas. Det innebär att vi gör allt vi kan för att skapa trygga och stimulerande arbetsmiljöer, för att förbättra de lokalsamhällen vi verkar i.

Entrepreneurship

Entreprenörskap

Handling väger tyngre än ord Alla våra medarbetare har ”rätt att agera”, och förväntas också göra det. Vi agerar.

På ISS föregår vi med gott exempel. Det betyder att vi uppmuntrar medarbetare att agera och tänka nytt, vare sig det handlar om att föreslå förbättringar och bättre arbetssätt eller ifrågasätta beteenden som inte är i linje med vårt syfte och våra värderingar. Våra medarbetare vet att de har mandat att agera för att göra det rätta i alla situationer.

Quality

Kvalitet

Vi är proffs med passion för kvalitet. Vi håller vad vi lovar. Vi levererar.

Våra medarbetare är en del av en global kontext där alla delar samma mål – att leverera fantastiska serviceupplevelser. Vi tillhandahåller ett skickligt, engagerat och motiverat team som eftersträvar högsta servicenivå och kvalitet, dygnet runt, 365 dagar om året.

VÅR "STORY"

ISS arv – vår historia, våra medarbetare

Det ISS vi känner till idag grundades 1934, men företaget såg sitt ljus redan 1901. ISS startade sin resa med att erbjuda vakter till lokala företag, och genom all expansion och utveckling har vi hållit fast vid samma värderingar. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit att koppla samman människor och platser – för att få tillvaron, och världen, att fungera bättre.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder