LEVERANTÖRSRELATIONER

Ett partnerskap grundat på hög servicenivå och kvalitet.

Varumärkesskydd och riskkontroll är några av ISS:s viktigaste värdeerbjudanden. Med ett tydligt fokus på kundens behov, tar ISS fram en strategisk leverantörsstrategi och en fullt integrerad, global leverantörskedja, enligt principerna för god företagsstyrning.

For suppliers_Graded

CASE

Vi ser till att våra kunder har skyddsutrustning under Covid-19

Under en kris visar organisationer sitt rätta värde – väldigt tydligt och väldigt snabbt. Vid början av covid-19-pandemin hjälpte ISS:s inköpsteam många kunder att fortsätta driva sina verksamheter genom att se till att nödvändig utrustning fanns på plats, som garanterade en trygg och säker miljö.

Läs mer
Disinfection Services

ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280

0

LEVERANTÖRSRELATIONER

Vi garanterar en stark, transparent leverantörskedja

Vi agerar som en god företagsmedborgare i alla de samhällen där vi verkar, och vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Vi strävar mot en transparent leverantörskedja som uppfyller våra etiska regler som uttrycks i ISS Supplier Code of Conduct (uppförandekod för leverantörer).

ISS ProcurePASS   

ISS ProcurePASS är en gemensam, transparent lösning för att godkänna och säkerställa lag- och regelefterlevnad för leverantörer i samtliga länder som ISS verkar i. ProcurePASS, en webbportal för riskhantering inom leverantörskedjan, stöttar våra kunders växande behov och förbättrar våra leverantörsrelationer, vår lag- och regelefterlevnad och våra kvalitetsstandarder.   

ISS Code of Conduct för leverantörer

Ladda ner ISS Code of Conduct för leverantörer på ditt språk här nedan.

Ladda ner här

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder