Leverantörsinformation

 Information till dig som leverantör

Vi köper varor och tjänster från flertalet externa leverantörer. Alla inköp genomförs på ett strukturerat och professionellt sätt för att på bästa sätt möta våra egna och våra kunders behov. 

Kontakta oss

Tel: 077-118 10 20 Mail: inkop@se.issworld.com

ISS Facility Services AB, organisationsnummer 556410-3280


0

ISS Sveriges betalningsvillkor

ISS standard-betalningsvillkor eller QPT (Quarterly Payment Terms) utgör en del av ISS Sveriges allmänna inköpsvillkor. Det innebär att ni som leverantör fakturerar som vanligt och sedan betalar ISS fakturor för föregående kvartal direkt i början på efterföljande kvartal. För de fakturor som kommer under de sista dagarna i kvartalet gör vi en extrabetalning så fort de är hanterade. I snitt betyder detta att antal betalningsdagar är runt 45 men kan variera beroende på när fakturor inkommer till ISS

Fakturor

Information på fakturan

För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är adresserad rätt och märkt med:

- ISS referens (för- och efternamn)

- ISS kostnadsställe (alltid 7 siffror) under rubrik Er referens Ej som order

Dessa uppgifter, liksom fakturaadress, ska uppges av ISS representant vid beställningstillfället.

Fakturor som är ofullständiga eller inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick.

Pappersfaktura

Fakturaadress:

ISS Facility Services AB
Box 981
831 29 ÖSTERSUND

Att hantera en faktura kostar stora belopp för både leverantör och köpare. För att sänka våra gemensamma kostnader ber vi er att i möjligaste mån, sända en samlingsfaktura per månad och kostnadsställe eller enligt särskild överenskommelse som träffas vid beställningstillfället.

Elektronisk faktura

GLN: 7332973000002
VAN-leverantör: Basware
Format: Svefaktura
Märkningskrav: ISS kostnadsställe 7 siffror (numeriska) i följd utan bindestreck (-) och mellanslag. Ex. 1234567. Registreras i XML-tag:
"/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]".

När anslutningen är klar från er sida vänligen bekräfta till oss att ni börjat sända e-fakturor till oss på mail ekonomiservice-lev@se.issworld.com 

I
SS kan ej ta emot fakturor i PDF format.

Leverantörsrelationer - ProcurePASS

ISS ProcurePASS (Procurement-Partner Assured Sourcing Solution) är en gemensam, transparent lösning för leverantörers som omfattar samtliga länder som ISS verkar i. Varumärkesskydd och riskhantering är ett av ISS främsta värdeerbjudanden. ProcurePASS ska aktivt stödja våra kunders ökande behov och ytterligare förbättra vårt samarbete med våra leverantörer, vår regelefterlevnad samt våra kvalitetsstandarder. Vi strävar mot en transparent leverantörskedja som uppfyller våra etiska regler som uttrycks i ISS Supplier Code of Conduct (Uppförandekod leverantörer). Vår partner Achilles är en global leverantör av lösningar för riskantering kopplat till leverantörskedjan och verkar för att stödja befintliga och nya leverantörer.

Inköpsvillkor

1. Generellt inköpsavtal

2. Allmänna villkor för varor och tjänster

3. Uppförandekod för leverantörer

4. Informationssäkerhet 

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder