Hantera förändringar

Med vår beprövade process för transitioner, ser vi till att arbetsplatsen fungerar precis som den ska – från mobilisering till dess att en förändring är genomförd. Vi hjälper er minska tidsåtgång och kostnader relaterade till förändringsarbete vilket ger er mer tid att fokusera på kärnverksamheten.

Vår transitionsprocess

Vår globala process för transitioner eller övergångar garanterar efterlevnad av lagar, policies och best practice. Därmed bidrar vi till transparens kring utgifter, servicenivåer, effektivitet och mycket mer. Processen är en aspekt, engagerade och omtänksamma människor är en annan. Våra transitions managers fångar och tar hänsyn till alla aspekter vad gäller er arbetsplats – från service till leverantörskedja – och ser till att vi på ett smidigt och effektivt sätt kopplar samman era medarbetare med er arbetsmiljö.

Vi skapar värde för er

Grunden för ett framgångsrikt partnerskap är att synliggöra värdet i ett tidigt skede. Därför ser vi till att möta era behov i varje steg av transitionsprocessen – oavsett om det handlar om att garantera lagefterlevnad, ge er löpande information eller effektivisera serviceleveransen.

Våra utbildade och skickliga team stöttar er

Vi har fler än 100 certifierade transition managers världen över som löpande utbyter erfarenheter med varandra för att säkerställa att vi hela tiden förbättrar våra processer. Ni kan känna er trygga med att våra medarbetare tar hand om varje steg i transitionsprocessen och ser till att den leds och styrs på bästa möjliga sätt. 

EN SMIDIG TRANSITION

Transition process

Nr 1

Mobilisering

Nr 2

Implementation av transition

Nr 3

Klar för överlämning

Nr 4

Transformation

Berättelser om människor, platser och vår planet