TR_2019_Healthcare_AdanaCityHospital

Sjukhusstädning

Sjukhusstädning ger en trevlig, ren och trygg miljö för era patienter

Vi garanterar en kvalitetssäkrad sjukhusstädning

ISS är ett av Sveriges och Norden största tjänsteföretag. Vi erbjuder specialstädning och sjukhusstädning av högsta klass som levereras av våra specialutbildade medarbetare. Som er strategiska samarbetspartner, levererar vi en trevlig, ren och trygg miljö för era patienter, besökare och medarbetare oavsett om det är en mindre vårdcentral eller ett större sjukhus. Våra städmetoder är effektiva, ergonomiska och miljöanpassade och tack vare vår globala expertis inom sjukvård kan vi skapa värde genom att innovera och transformera tjänster för att uppnå optimal effektivitet och samtidigt skapa riktigt bra serviceupplevelser.

AdobeStock_343202125

Sjukhusstädning

Vi hjälper patienter att tillfriskna 

En hygienisk sjukhus- och säker vårdmiljö är avgörande för att minska risken för infektioner och att kunna stödja patienter i deras tillfrisknande. Det är även avgörande för att er personal ska kunna hålla sig frisk och på så sätt leverera en bättre vård. Vi säkerställer högsta hygienstandarden inom sjukvården genom städning av lokaler och medicinsk utrustning, tvättservice med mera. Genom att skapa rena och trygga sjukhusmiljöer kan vi stödja era patienter och deras familjer under deras återhämtning och tillfrisknande.  

Vi underlättar- och sparar tid för er sjukvårdspersonal

Genom patientnära service kan vi avlasta sjukvårdspersonal genom att frigöra tid för era sjuksköterskor och läkare så att de kan fokusera på era patienters tillfrisknande. Detta gör vi genom att exempelvis hjälpa till att flytta patienter mellan avdelningar, städar kliniskt rent efter operationer och bryta smittvägar genom smittsanering. 

FI_2017_Tieto_IFS_01

Sjukhusstädning 

Specialutbildad personal och tydliga regler samt riktlinjer säkerställer trygga och säkra väntrum och vårdlokaler  

Våra kompetenta medarbetare är specialutbildade inom städning av sjukhusmiljöer samt är experter inom smitt- och saneringsstädning. De följer tydliga hygienrutiner, regler och riktlinjer för att säkerställa trygga och säkra vårdlokaler så att er personal och era patienter kan känna trygghet och sinnesro. Genom att genomföra kontinuerliga uppföljningar av resultat, personal och rapportering ser vi till att alltid levererar sjukhusstädning av högsta klass. Vi har möjlighet och kompetensen att utföra städning enligt SS INSTA 800, Dansk hygienstandard, Svensk standard och SIV- Städning i Vårdlokaler. För uppföljning av tjänsten utför vi regelbundna kvalitetskontroller, INSTA kontroller och ATP mätningar. 

Har ni frågor kring sjukhusstädning eller hur vi kan hjälpa just er?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder