AdobeStock_354245100

tillbaka till arbetsplatsen

ISS som partner vid återöppnandet av arbetsplatsen

I takt med att världen börjar öppna upp igen kan ISS hjälpa er att förbereda och anpassa arbetsplatsen efter de nya arbetssätt som följer av pandemin. Och när era arbetsplatser har öppnat upp på ett säkert sätt finns vi här för att hjälpa er bygga morgondagens arbetsplats och tillgodose det ökade behoven av samarbete, innovation och ett socialt liv på jobbet.  

ISS har ansträngt sig till det yttersta för att hjälpa oss på en global nivå. Det är ett strålande partnerskap helt enkelt. Ett stort tack till alla inblandade – vi hade aldrig kunnat upprätthålla tryggheten för vår personal och våra kunder utan er.

Global Key Account

Förbered och anpassa era arbetsplatser

Genom att integrera vår operativa kunskap med strategisk och taktisk expertis, kan vi erbjuda en rad lösningar som ska framtidssäkra era arbetsplatser och värna om era medarbetare genom fokus på säkerhet, välbefinnande och produktivitet.

CH_2020_Hygiene-Services_Disinfection-Agent_ISS00658

Hälsa, säkerhet, och välmående

Trygghet och sinnesro i första hand Våra lösningar säkerställer att era arbetsplatser är hygieniska och säkra. Och när era arbetsplatser har öppnats upp på ett säkert sätt fokuserar vi på långsiktigt välbefinnande för att förbättra produktivitet och minska sjukfrånvaron. Tillsammans arbetar vi för ökad tillit på arbetsplatsen och att ge medarbetare möjlighet att uppfylla sina syften och mål.

AdobeStock_302946932

Förstå behoven

Människors arbetssätt förändras. Genom brukarundersökningar och genom att arbeta utifrån olika "personas" (medarbetartyper), kan vi hjälpa er att få en djupare förståelse för era medarbetare och de fysiska lokalerna. Våra insikter lyfter fram befintliga behov och preferenser och ger er möjlighet att fatta viktiga beslut kring er organisations framtid.

HQ_first working day_0913_ (30)

Arbetsplatseffektivitet

Vår approach till transformationen av arbetsplatsen tar avstamp i data kombinerat med förståelsen för medarbetarnas behov. Tillsammans kan vi optimera och omvandla era fysiska miljöer efter nya sätt att arbeta.

Young woman tyoing at home

Engagemang och produktivitet

I dag värdesätter medarbetare samarbete, innovation och produktivitet. Framväxten av flexibla arbetsmodeller medför ett ökat fokus på att främja produktivitet. Våra lösningar hjälper era medarbetare att jobba målinriktat var de än befinner sig, oavsett det rör hemmakontoret eller att skapa möjligheter för chefer att leda på distans.

good team

En känsla av tillhörighet

Morgondagens arbetsplats bygger på gemenskap. Medarbetare värdesätter i allt högre grad tillhörighet, samarbete och gemenskap, och vi kan hjälpa er att förändra och optimera upplevelsen av er arbetsplats - med människan i centrum. Det gör så att era medarbetare kan känna en tillhörighet i högre grad och även känna sig uppskattade.

ISS US_Cleaning_0G0A9876

case

PURE SPACE

För många kommer återgången till arbetsplatsen föra med sig en rädsla för smitta. PURE SPACE säkerställer att er arbetsplats är säker och hygienisk, något som bygger en tillit kopplat till arbetsmiljön och gör så att medarbetare kan känna sig trygga med att återvända till jobbet. PURE SPACE är inte ett nytt sätt att städa, utan en lösning som ger oss möjlighet att uppnå nya, högre hygienstandarder och som fokuserar på ytor som många människor rör vid. Vi mäter effektiviteten med ATP-teknik vilket innebär att ytorna är rena nog för att fungera i sjukvårdsmiljöer.

Läs mer om PURE SPACE
DE_ISS_Caravan_Salon_Messe_Düsseldorf

ISS hygienvärdar och städteam gjorde så att en strikt hygiennivå kunde hållas under hela evenemanget, vilket på ett värdefullt sätt bidrog till ett lyckat arrangemang.

Nora Wernick, Head of Sales Service Department/Director Sales and Distribution, Messe Düsseldorf

kontakta oss

Vill du veta mer?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder