AdobeStock_147226918

tillbaka till arbetsplatsen

Är ni redo att skapa en ny och starkare känsla av tillhörighet?

Nya förväntningar har dykt upp under covid-19 - från högre standarder när det gäller hygien på arbetsplatsen till mer flexibla arbetsrutiner. När vi nu börjar se slutet av pandemin får ni möjlighet att tänka nytt kring arbetsplatsen och hur ni engagerar era medarbetare. Som experter inom workplace management finns vi på ISS här för att hjälpa till.  

Vår arbetsplats är er arbetsplats

Er arbetsplats kan bidra till ett enklare, mer effektivt och trivsamt liv - allt beroende av engagerade medarbetare. Oavsett om arbetsplatsen är, ett sjukhus som tar hand om patienter, ett företag som ökar produktivitet eller en tillverkningsanläggning som producerar varor, så handlar det i slutändan om att people make places and places make people.

Large-ISS US_Cleaning_0G0A9756

erbjudanden

PURE SPACE

Våra specialistutbildade medarbetare skapar trygghet. Med PURE SPACE får ni inte bara en helt ny hygienstandard, ni får även den data ni behöver för att säkerställa hygiennivån, identifiera smittorisker och påverka människors beteende i rätt riktning.

Web_Retina-Big picture for mid section of the page_Graded

erbjudanden

Mat och dryck

Måltider som förenar människor Vi driver personalrestauranger med utsökta måltider som sätter nya standarder för hälsa och välbefinnande, produktivitet och hållbarhet - vilket bidrar till gladare och mer kreativa medarbetare.

Web_Retina-AdobeStock_126643196

erbjudanden

Workplace

Connecting people and places- innebär att förbättra hur människor kommunicerar, innoverar och samarbetar. Genom strategisk workplace management och design – från rådgivning till utförande – skapar vi arbetsplatser där fokus på säkerhet, välbefinnande och produktivitet utgör verksamhetens kärna.

ladda ner broschyren

Se hur din arbetsplats kan utvecklas

Vår globala- och strategiska expertis sätter oss i en unikt position att kunna hjälpa företag skapa morgondagens arbetsplats för sina medarbetare. Det handlar om att förstå era medarbetares preferenser och sedan utforma arbetsplatsen efter deras behoven. Se hur vi hjälper företag att utvecklas genom att klicka nedan.

Förbered och anpassa era arbetsplatser

Genom att integrera vår operativa kunskap med strategisk och taktisk expertis, kan vi erbjuda en rad lösningar som ska framtidssäkra era arbetsplatser och värna om era medarbetare genom fokus på säkerhet, välbefinnande och produktivitet.

CH_2020_Hygiene-Services_Disinfection-Agent_ISS00658

Hälsa, säkerhet, och välmående

Trygghet och sinnesro i första hand'. Våra lösningar säkerställer att era arbetsplatser är hygieniska och säkra. Vi fokuserar på långsiktigt välbefinnande för att förbättra produktivitet och minska sjukfrånvaron. Tillsammans arbetar vi för ökad tillit och att ge medarbetare möjlighet att uppfylla sina syften och mål.

AdobeStock_302946932

Förstå behoven

Människors arbetssätt förändras. Vi hjälper er att få en djupare förståelse för era medarbetare och de fysiska lokalerna. Våra insikter lyfter fram befintliga behov och preferenser och ger er möjlighet att fatta viktiga beslut kring er organisations framtid.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

Arbetsplatseffektivitet

Vår approach till transformationen av arbetsplatsen tar avstamp i data kombinerat med förståelsen för medarbetarnas behov. Tillsammans kan vi optimera och omvandla era fysiska miljöer efter nya sätt att arbeta.

Young woman tyoing at home

Engagemang och produktivitet

I dag värdesätter medarbetare samarbete, innovation och produktivitet. Framväxten av flexibla arbetsmodeller medför ett ökat fokus på att främja produktivitet. Våra lösningar hjälper era medarbetare att jobba målinriktat var de än befinner sig, oavsett det rör hemmakontoret eller att skapa möjligheter för chefer att leda på distans.

good team

En känsla av tillhörighet

Morgondagens arbetsplats bygger på gemenskap. Medarbetare värdesätter i högre grad tillhörighet, samarbete och gemenskap. Vi hjälper er att optimera upplevelsen av er arbetsplats - med människan i centrum. Detta för att era medarbetare ska känna tillhörighet och uppskattning.

ISS US_Cleaning_0G0A9876

case

PURE SPACE

För många kommer återgången till arbetsplatsen föra med sig en rädsla för smitta. PURE SPACE säkerställer att er arbetsplats är säker och hygienisk, något som bygger en tillit kopplat till arbetsmiljön och gör så att medarbetare kan känna sig trygga med att återvända till jobbet. PURE SPACE är inte ett nytt sätt att städa, utan en lösning som ger oss möjlighet att uppnå nya, högre hygienstandarder och som fokuserar på ytor som många människor rör vid. Vi mäter effektiviteten med ATP-teknik vilket innebär att ytorna är rena nog för att fungera i sjukvårdsmiljöer.

Läs mer om PURE SPACE

kontakta oss

Vill du veta mer?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder