HQ Back to Work

PURE SPACE

Med Pure Space får människor och företag en tryggare och säkrare arbetsplats

...och vi vill gärna berätta hur

Företag behöver återskapa den fysiska anknytningen mellan människor och platser, genom att låta medarbetare komma tillbaka till arbetsplatser där det ställs högre krav på hygien. Företag vill återställa den känslomässiga kopplingen till sina medarbetare genom att bygga upp ett förtroende gällande säkerheten på arbetsplatsen."

Troels Bjerg, ISS Group Chief Operating Officer

Möjiggör det naturliga kopplingen mellan människor och platser

PURE SPACE är en ny produkt från ISS som säkerställer välmående, upprätthåller hygiennivån och bygger förtroende, så att människor kan knyta an till de platser som de behöver vara på. 

Med PURE SPACE får ni mer än bara en helt ny hygienstandard. Ni får även all data ni behöver för att kunna säkerställa hygiennivån, identifiera smittorisker och påverka människors beteende i rätt rikting. 

PURE SPACE har 3 dimensioner:  

  • Välbefinnande: PURE SPACE ser till att hålla alla människor trygga och friska 
  • Hygien: PURE SPACE minskar risken för virusspridning genom en strategisk process för rengöring och desinfektion. 
  • Verifiering: En professionell hygienprocess i kombination med rätt beteende kommer att få en kraftfull effekt när det gäller att dämpa smittan. Du finner verifierings uttalandet här.

"Vi har hämtat inspiration från alla de år vi har arbetat med renrum, sjukhus och sjukvårdsorganisationer, där hygien och desinfektion är viktigare än allt annat. Med PURE SPACE tar vi dessa krav och överför dem till kontorsmiljön."

Joseph Nazareth, chef för ISS Group Health, Safety, and Quality

Hygienvärdar

Hygienvärden har som uppgift att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för kundens personal, och garanterar att städningen synliggörs och att hygientjänster finns att tillgå vid samtliga kontaktpunkter.

Deras roll är att:

  • Vara synliga på arbetsplatsen och hjälpa våra kunder när de återgår till arbetet, så att de kan känna sig trygga och helt säkra i sin arbetsmiljö under pågående coronapandemi.
  • Ta hand om renlighet och hygien i anläggningen utifrån rutinerna kring hygien, städning och desinfektion, där extra hänsyn ska tas till områden där många människor vidrör samma ytor
  • Utföra kvalitetssäkring genom täta kontroller och teknikbaserad testning.
  • Informera om, och befästa de nya riktlinjer som gäller när kunder kommer tillbaka till sin arbetsplats.
  • "Knuffa" och vägleda människor — med andra ord, påminna dem om att tvätta och desinfektera händerna — se till att fysisk distansering efterlevs, och att alla följer gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet som både företag och myndigheter har kommit fram till. 
 

BLOGG

Vi skapar en tryggare arbetsplats med PURE SPACE

I den här intervjun förklarar Joseph Nazareth, chef för ISS Group Health, Safety, and Quality, hur PURE SPACE utformats för att reparera de störningar som uppkommit mellan människor och platser, orsakade av covid-19. Så att medarbetarna vet att de återvänder till en trygg arbetsmiljö. 


Läs mer
pure-space

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att få introducera dig till PURE SPACE!Ta del av vår broschyr för mer information och hör sedan av dig om du har några frågor.

Kontakta oss

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder