Cleaning soap dispenser

Skolstädning

Över 50 års erfarenhet av städning av skolor och förskolor 

Bra skolstädning bidrar till bättre arbetsmiljö och minskade reparationskostnader  

Många skolor befinner sig ofta i en onödig, ond och trist cirkel - där innemiljön negligeras, oreda tolereras och renhållningen är bristfälligt. Detta leder till att innemiljön på skolan påverkar både elever samt personal negativt - samt att det bidrar till ett ökat slitage av lokalerna. Detta kostar i sin tur enorma pengar i onödan.  En bättre rengöring som följer uppsatta städrutiner för skolor och förskolor kan återskapa den goda innemiljön vilken bidra till god arbetsmiljö samt bidra minskade reparationskostnader av lokalerna.

Vårt mål är att bidra till glada, friska och motiverade elever och lärare

Vi hjälper er hålla rent och fint i alla gemensamma utrymmen som exempelvis klassrum, korridorer, personalrum, matsal, idrottshall och aula samt i alla hygienutrymmen som exempelvis, toaletter, duschar och omklädningsrum.

Att barn och unga får befinna sig en skolmiljö som bidrar till nyfikenhet, kreativitet och välmående är otroligt viktigt för deras utveckling och lärande. Det är även viktigt att alla lärare får fokusera på lärandet och utvecklingen av sina elever istället för att lägga tid på att plocka och städa. Det finns studier som visar att en dålig skolstädning leder till ökad trötthet, allergiproblem samt att elever kan undvika använda sig av skolans toaletter. Vi anser detta vara oacceptabelt och därför finns vi till för att stötta er i vardagen så att era elever och lärare kan hålla sig friska och fokuserade.

Vår utbildade och certifierad personal arbetar för att skapa trygga och trivsamma miljöer genom att arbeta systematiskt och effektivt för att minska mängden damm, bakterier och föroreningar genom att rengöra alla lokaler, ytor, utrustning och textiler utan farliga kemikalier.