RBS

avfallshantering

Hållbar avfallshantering    för företag

Vi hjälper er källsortera och hanterar avfall på bästa sätt

Vi tillhandahåller den utbildning, kunskap och de verktyg våra medarbetare behöver för att kunna guida samt underlätta för era medarbetar att göra rätt. ISS erbjuder tydliga instruktioner och rutiner för hur ni ska hantera ert avfall samtidigt som vi kan erbjuda kontroller av tillstånd för avfallstransportörer och mottagningsstationer för avfall. Vi hjälper ofta våra kunder att se över och utveckla hur avfall sorteras på ett effektivt sätt.