RBS

Energioptimering

Energioptimering - när högt ställda energimål kräver ett strukturerat arbetssätt

Vår erfarenhet visar att det i branschen fokuseras för lite på verksamhetens beteenden och förbrukningsmönster. Genom små
beteendeförändringar har vi tillsammans med våra kunder nått godaresultat med små medel.

Alla ISS tekniker är utbildade inom energioptimering

ISS arbetar långsiktigt med energioptimeringsåtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv.  Energioptimering av befintliga fastigheter ställer stora krav på både förvaltnings- drift-, och utförandeorganisationerna. För att lyckas med våra högt ställda energimål krävs ett strukturerat arbetssätt. Detta ställer även höga krav på våra medarbetare. Vi ser därför till så att alla medarbetare inom entreprenaden som ambassadörer inom energi och de förväntas att våra medarbetare vid varje tillfälle pedagogiskt upplyser omgivningen om resultaten av mindre beteendeförändringar, så som exempelvis att stänga portarna efter sig och släcka belysning. Grunden till denna medvetenhet får ISS tekniker genom utbildning i ISS handbok för energioptimering.
De senaste åren har ISS genom att följa vår energioptimeringsprocess och genom ett nära samarbete med våra kunder lyckats sänka energianvändningen väsentligt.

Har ni frågor om energioptimering eller om hur vi kan hjälpa just er?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder