DE_2019_DTAG_Technical_CommunicationTower

Teknisk fastighetsservice

Vi strävar efter att maximera fastighetens livscykel och optimera dess totalkostnader

Vi arbetar för att skydda det kapital som ni investerat i era fastigheter genom att säkerställa att alla delar fungerar som de ska under dess avsedda livstid. Genom våra väl beprövade processer garanterar vi kvalitet och kontroll samt minimerar risker i er verksamhe

Vi tillhandahåller tekniska kompetens för att säkerställa en trygg drift av avancerade anläggningar 

ISS erbjuder teknisk fastighetsservice till både offentlig och privat verksamhet.  I våra grundavtal ingår oftast drift och underhåll men vi tillhandahåller även en mängd andra tjänster relaterade till brand, el, ventilation, värme och kyla samt entreprenadarbeten och teknisk projektledning. Vi har en hög teknisk kompetens och driftar ett flertal mycket tekniskt avancerade anläggningar såsom datahallar, sjukhus, reservkraft-och högspänningsanläggningar med mera. I våra uppdrag där Teknisk fastighetsservice ingår arbetar vi ofta aktivt med att sänka våra kunders energianvändning.

Har ni frågor kring teknisk fastighetsservice eller hur vi kan hjälpa just er?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder