NL_2018_Accenture_FM 2

Tjänsteföretag

Professionella servicetjänster med hög kvalitet

Vi har resurser, metoder och kompetens för att utföra alla typer av professionella servicetjänster med hög kvalitet


Tjänstesektorn utgör en betydande del av det svenska näringslivet. Då ISS är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag är vi också måna om att ha världens främsta koncept för just tjänstesektorn. Vi har resurser, metoder och kompetens för att utföra alla typer av professionella servicetjänster med hög kvalitet från kompetenta medarbetare.

ISS erbjuder skräddarsydda lösningar för alla tjänsteföretag; banker, försäkringsbolag, IT- och konsultföretag samt övriga verksamheter inom tjänstesektorn. Vi erbjuder även tjänster, exempelvis kopplat till banksekretess, där det krävs specialistkompetens av våra medarbetare. Som kund kan ni förvänta er att vi kontinuerligt kommer med förslag på förbättringar av servicen.

Vi anpassar vår serviceleveransen efter er verksamhet. På så sätt  kan vi medverka till att stödja och öka era medarbetarens produktivitet – oavsett vilka arbetsuppgifter som utförs. Vi stärker ert varumärke och medverka till att behålla samt attrahera medarbetare och talanger.

Har ni frågor kring hur vi hjälper tjänsteföretag och hur vi kan hjälpa just er?

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder