Vi skapar bättre arbetsplatser och starkare kulturer

En väldesignad arbetsplats attraherar inte bara rätt talanger utan inspirerar även medarbetare till högre produktivitet samtidigt som den får dem att hålla sig friska och känna sig trygga. I nära samarbete med er identifierar vi viktiga kontaktytor, touchpoints, under en typisk arbetsdag – från det att att medarbetare kommer till arbetet och möter receptionisten till att hålla möten och gå på lunch. Vi använder kunskapen till att utforma arbetsplatsen så att den kan bidra till hög effektivitet och välmående. 

Outcome 3_Graded

Attrahera och behålla de rätta talangerna

Våra medarbetare är experter på att skapa och upprätthålla produktiva arbetsplatser som stärker ert varumärke och ökar medarbetarengagemanget – så att ni kan attrahera och behålla de allra bästa medarbetarna.

Outcome 1_Graded

Bättre prestationer med hjälp av teknik

Vi hjälper er att digitalt förändra upplevelsen av arbetsplatsen med hjälp av den främsta tekniken. Våra lösningar innefattar allt från att göra era byggnader smartare genom datadrivna upplevelser, via Internet of Things (IoT)- sensorer till att förenkla hur era medarbetare beställer service via vår workplace experience app. Och genom vårt upparbetade samarbete med start-ups och experter letar vi ständigt efter nästa innovation som definierar hur vi kommer att arbeta i framtiden.

Outcome 4_Graded

Minska kostnaderna och förbättra kvaliteten

Vi vet hur man balanserar kvalitet och effektivitet, och kan leverera kostnadseffektivitet, operationell expertis och best practices från hela världen – med full transparens genom våra business intelligence-system.

Big picture mid section of the page_Graded

Vi skapar en arbetsplats som fungerar för er

Vi utformar strategier och lösningar för er arbetsplats som är hälsosammare och säkrare, och på samma gång mer produktiva och hållbara. Med vår skräddarsydda service blir det dessutom trevligare för både era medarbetare och era besökare. Våra produkter för arbetsplatsen gör så att utrymmen kan optimeras och värdet av era investeringar maximeras – både på kort och lång sikt.

Portföljstrategi

Vi hjälper er att optimera er fastighetsportfölj med strategier gällande omfördelning, minskning, omflyttning eller nyanvändning av era tillgångar som bidrar till lägre avgifter och säkerställer besparingar. 

Workplace strategy

Vi hjälper er att skapa en stark, smidig och minnesvärd arbetsplatsupplevelse på samtliga era kontor och siter, som lyfter fram er unika företagskultur. Vi utformar minnesvärda serviceupplevelser som förenar er affärsstrategi, arbetsplatsens design och era medarbetares behov – för att säkerställa att människor och miljöer kan samverka på bästa sätt.

Workplace design

Med utgångspunkt i löpande förbättringar och tjänster anpassade efter Covid -19, designar vi smidiga, trygga och effektiva arbetsplatser som möter era verksamhetsbehov och skapar möjligheter för medarbetare att engageras, prestera och utvecklas. En bra arbetsplatsdesign stödjer även rekrytering och får medarbetare att vilja stanna, samtidigt som den ökar nöjdheten hos både medarbetare och besökare.  

Servicedesign

Innan vi utformar vår service, identifierar vi medarbetarnas rörelsemönster på arbetsplatsen och alla kontaktytor mellan medarbetare och olika servicefunktioner, för att förstå hur vi kan stödja era medarbetare på bästa sätt. Vi skapar en arbetsplatsupplevelse som passar er, utifrån era specifika bransch- och verksamhetsbehov.  

Strategi för flyttar och omlokalisering

Vi erbjuder tjänster som hjälper er att skapa en skräddarsydd strategi för omlokalisering som förenar era mål för verksamheten och varumärket med medarbetarna, lokalerna och produktivitet. 

Capital projects

Genom att kombinera analys av anläggningsdata med vår förståelse för arbetsplatsen, kan hantera samtliga era fastigheters planerade underhållsbehov och tillkommande investeringar, innefattande allt från ombyggnationer och kontorsflyttar, till uppgraderande och införande av ny teknik.   

En mental förändring

Genom att skapa nya vanor och förändra hur människor använder utrymmen kan vi hjälpa er att optimera era miljöer – och samtidigt minska era underhållskostnader och koldioxidavtryck. Vi använder vår expertis inom workplace design, kommunikation och nudging för att identifiera alla resurser som inte används, och kan – utan att bygga om – förändra era utrymmen så att de används på bästa sätt. 

Samarbete

Vår lösning för att möjliggöra samarbeten – levererad av ISS servicemedarbetare – bidrar till en ny nivå av flexibilitet i er verksamhet. Tillsammans med er omvandlar vi tillgängliga ytor på kontoret till platser där samarbete står i centrum. Vi säkerställer att dessa platser stödjer innovativt arbete, samtidigt som hållbara besparingarar både vad gäller hyra och underhåll kan uppnås. 

VARFÖR VÄLJA ISS?

People make places

Från arbetsplatsstrategier och spatial design till att skapa riktigt bra serviceupplevelser. Våra engagerade team kombinerar globala erfarenheter, data och en exceptionell serviceanda för att koppla samman era medarbetare och miljöer.  

100.000

+

designade arbetsplatser världen över

20

+

år med data gällande människor OCH PLATSER

Berättelser om människor, platser och vår planet