Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänster

Facility Management

Det blir allt vanligare att kunder vill köpa hela paket av servicelösningar istället för enstaka tjänster. Detta brukar kallas Facility Management (FM). ISS är en av de ledande aktörerna inom FM och levererar ett stort antal specialanpassade FM-lösningar till kunder inom såväl den privata som den offentliga marknaden.

Fördelarna med FM framför att köpa enstaka tjänster är många.

Dels får kunden ett helhetsgrepp avseende alla sina servicetjänster vilket leder till bättre överblick och kontroll. Dels minimeras antalet leverantörer och kunden får en kontaktyta istället för flera.

FM-leverantören får i sin tur möjlighet att samordna tjänsterna och skapa synergier vilket leder till möjligheten att sänka kostnaderna. Uppdragen blir också större vilket leder till närmare samarbeten mellan kunden och FM-leverantören och större fokus på utveckling av leveransen.

Ofta leder en outsourcing på FM-området till att kunderna får en kostnadssänkning på 15-20% samtidigt som de får en kvalitetshöjning och en servicelösning som ständigt utvecklas.

ISS har en mycket stark ställning på FM-området. ISS gedigna och djupa kunskap och mer än hundra års erfarenhet av att leverera tjänster har gjort oss extra lämpade att leverera FM-uppdrag. Att vi dessutom har verksamhet i hela Sverige, i Norden och i hela världen adderar ofta ett stort värde till kunderna.

ISS grundidé inom FM är att specialanpassa lösningarna efter kundens behov samt att kontinuerligt utveckla leveransen tillsammans med kunden. ISS väljer dessutom att leverera i stort sett alla tjänster med egen personal. Denna unika leveransmodell kallar vi Integrated Facility Services, IFS. Att anställa egen personal istället för att använda underentreprenörer möjliggör kompetensutveckling, säkerställer kontroll, flexibilitet och håller kostnaderna nere.

ISS

  • har landets största bredd av specialister
  • utför alla uppdrag med i huvudsak egna medarbetare
  • samarbetar nära i samråd med uppdragsgivarens beslutsfattare
  • anpassar och utvecklar våra uppdrag till specifika tillämpningar
  • arbetar i hela Sverige och Norden
  • arbetar i mer än 50 länder över hela världen

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.