Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Mat & Dryck

Till äldreomsorgen levererar vi måltider i enlighet med vårt koncept Kryddgården.

Kryddgården

Mat är ett av livets stora glädjeämnen och en förutsättning för välbefinnande och för många äldre är måltiden en viktig social händelse. Alla har rätt till en god, näringsriktig och livsmedelshygieniskt säker måltid. Detta har vi tagit fasta på i vårt koncept Kryddgården och är därför noga med att uppmärksamma och tillgodose individens behov och önskemål. Konceptets fokusområden är maten, måltiden, trygghet och hållbarhet.

Rätterna som tas fram i samarbete av legitimerade dietister och kostekonomer är näringsberäknade, varsamt komponerade för att ge ett jämnt närings- och energi intag under dagen och veckan och kontrollerade utifrån ett allergenperspektiv. Våra gäster inom äldreomsorgen kan också vara mycket känsliga för bristfällig hantering av råvaror vilket gör att vi, förutom våra interna kontroller, låter externa revisorer kontrollera och revidera rutinerna ute på våra enheter.

Känslan och miljön i restaurangen eller matsalen är av extra stor betydelse då våra gäster har små eller inga möjligheter att få inta sina måltider serverade på andra ställen. Därför eftersträvar vi en hemmalik miljö och en omväxlande meny. Kompositionen av rätterna tar hänsyn till våra nationella högtider, vilka ofta har en stor betydelse för våra gäster. Det finns även möjlighet att ta fasta på lokala traditioner som kan finnas på vissa orter. Vi arbetar även med internationella högtider för att skapa upplevelser för gästerna och eftersträvar en väl avvägd lokal anpassning. Den kan bestå i exempelvis användandet av lokala råvaror, servera lokala rätter eller involverar gästerna i menyarbetet.

För mer information om våra olika koncept är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss