Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Mat & Dryck

Vårt ansvar

Mat&Dryck Vårt ansvar
Våra måltidstjänster påverkar både tusentals människor och vår miljö varje dag. Vi har därmed ett ansvar för att producera våra måltider på ett miljömässigt klokt sätt och att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.
Utöver det har vi ett samhällsansvar att aktivt påverka vår omvärld genom upplysning kring hälso-, miljö- och hållbarhetsfrågor som är relevanta i förhållande till vår måltidsverksamhet.
Ekologi

Vi arbetar för att öka den ekologiska andelen av våra varuinköp - efter säsong och tillgång. Mejerivaror, grönsaker, frukt och MSC-märkt fisk är de stora grupperna av ekologiska råvaror som vi använder oss av i köken. Samtidigt informerar vi våra gäster för att på så sätt aktivt påverka människor att välja ekologiska råvaror. Vi har också påbörjat arbetet med att KRAV-certifiera våra restauranger. I certifieringen finns riktlinjer och krav på måltidsleverantören vad gäller den ekologiska andelen råvaror.

Matsvinn

Vi har ett koncept för matsvinn som bygger på att vi involverar utbildning kring matsvinn i till exempel skolarbetet vid de skolor där vi serverar mat. Här ingår information till eleverna om vilken påverkan matsvinnet har på framförallt miljön. ISS är också representerade i ett flertal forum som arbetar med matsvinnsfrågan, bland annat Livsmedelsverket.

Näringsberäkning
Våra maträtter är utprovade och valda av våra köksmästare. Köksmästare och dietister näringsberäknar därefter varje maträtt i vårt kost- och näringsdataprogram. Vi säkerställer därigenom att våra måltider uppfyller livsmedelsverkets riktlinjer för olika målgrupper avseende näringsinnehåll och variation.
Klimatsmart - vegetariskt
Vi har alltid ett vegetariskt alternativ på våra menyer. Utöver det erbjuder vi våra kunder som så önskar även en helt vegetarisk dag per vecka alternativt var fjortonde dag i restaurangen.
Lagat från grunden
Vi lagar våra måltider från grunden. Med mat lagad från grunden menar vi mat som är lagad från råvaror. Råvaror är livsmedel som inte har värmts upp eller tillagats i förväg. Till råvara räknas även livsmedel som har genomgått olika konserveringsmetoder och/eller mekanisk bearbetning i syfte att förlänga hållbarheten eller för att förbereda råvaran för användning i köken. Exempel på sådana råvaror är skalad potatis, hackad lök, strimlat kött, torkad pasta, frusna bär samt konserverade eller mjölksyrade grönsaker.
Säkra måltider
Vårt omfattande egenkontrollprogram som är ISO-certifierat, lägger grunden för att våra gäster ska kunna känna sig säkra på att inte bli dålig av maten vi serverar. Vi har även tydliga regler om hur vi deklarerar allergener som kan förekomma i livsmedel vilket underlättar för de som har någon typ av allergi. Det tillsammans med utbildning för våra medarbetare och internrevisioner på hygienområdet lägger grunden för att vi ska uppfylla vårt interna krav på noll matförgiftningar.
Säsongsanpassat
Våra salladsbufféer är säsongsanpassade. Vi delar in året i tre perioder; vinter/vår – sommar – höst och anpassar innehållet på våra bufféer därefter. På så sätt säkerställer vi de allra fräschaste och finaste råvarorna för varje aktuell period.
Lokal tillagning
Lokal tillagning är alltid vårt första alternativ när vi har tillgång till kök på serveringstället. På så sätt får vi det bästa resultatet med minimala varmhållningstider.
Transporter/Ruttoptimering
För att minimera vår användning av transporter använder vi oss av ett så kallat ruttoptimeringsprogram. Via programvaran får vi fram den mest effektiva vägen när vi använder oss av transportmedel för att kunna leverera måltider till olika leveranspunkter som till exempel mottagningskök/serveringskök. Det säkerställer att vi inte kör onödiga mil.
CO2-beräkning
Vi har ett utmanande mål om att minska våra totala koldioxidutsläpp inom ISS Sverige med 35 procent i förhållande till omsättningen till år 2020. Vi arbetar successivt med hur vi kan beräkna och följa upp koldioxidpåverkan från vår måltidsverksamhet och hur vi kan kommunicera detta till våra matgäster så att de kan göra medvetna val vid sin måltid.