Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänster

Arbetsplatsservice

Vår leverans av arbetsplatsservice skräddarsys från kund till kund. Genom våra medarbetare strävar vi efter att leverera felfria servicelösningar som stödjer just din organisations mål. Vi integrerar våra tjänster med er verksamhet och vi erbjuder alltid bekvämligheten med en enda kontaktpunkt. Några av de tjänster vi erbjuder inom arbetsplatsservice finner du nedan.

Kundtjänst
Med en välutbildad kundtjänst bemöter vi alla inkommande ärenden på ett vänligt och professionellt sätt. Alla era medarbetare kan ställa frågor, göra beställningar eller anmäla felaktigheter till kundtjänsten genom antingen er egen webportal, telefon, e-post, eller direkt till våra medarbetare på plats. Med service i fokus gör vi er arbetsdag så smidig som möjligt.

Receptionstjänst
Receptionen är för många den första kontakten med ett företag, både som anställd under sin arbetsdag, eller som besökare. Den fungerar även som ett skydd mot obehöriga i era lokaler. Därför kännetecknas vår receptionisttjänst alltid av öppenhet och hjälpsamhet såväl som professionalism.

Post-, paket- och godshantering
Tjänsterna post- paket- och godshantering omfattar i första hand mottagning, distribution, insamling samt ivägsändning av intern och extern post. För att effektivisera posttjänsten har ISS tagit fram en ny, modern postlösning som bygger på att alla inkommande försändelser märks med ett unikt nummer och kopplas ihop med mottagaren som får en notifiering i form av e-post eller sms. Mottagaren hämtar sedan posten vid ett centralt utlämningsställe. En annan fördel med systemet är att serviceanvändaren, via ett webbaserat system, själv kan byta utlämningsställe, välja bort reklam eller få sin post skickad till en annan adress. Detta skapar både en ökad kvalitet för serviceanvändaren, minskade kostnader och en minskad påverkan på miljön.

Konferensservice
Friktionsfria och effektiva möten är viktigt för en väl fungerande arbetsdag. Därför erbjuder vi en total sammanträdes- och konferensserviceupplevelse. I vår lösning tar vi hand om konferensmaterial, teknik- och AV-support samt daglig tillsyn av lokalerna. Allt för att ni ska kunna koncentrera er på att genomför ett så effektiv möte som möjligt.

Arbetsplatsmaterial
Med stor erfarenhet av vilken typ av arbetsplatsmaterial som krävs för att göra en arbetsdag så bra som möjligt levererar vi ett sortiment helt anpassat efter ert behov. Vi arbetar också kontinuerligt med att hitta mer miljövänliga lösningar gällande förbrukningsvaror och ser över varje enskild artikel i sortimenten för att kunna välja det mest miljövänliga alternativet. Vi arbetar också för att den totala förbrukningen av arbetsplatsmaterial ska minska samt för att säkra källsorteringen av det material som används.

Inredningsförsörjning
Vår tjänst inredningsförsörjning innebär att vi beställer, mottar, leveranskontrollerar och placerar ut alla möbler till era lokaler. Vi arbetar med stort fokus på proaktivitet och med ett hållbarhetsperspektiv för att hitta lösningar som kan minska både vår och kundens miljöpåverkan. Vid till exempel större ombyggnationer kan det innebära att vi hjälper till att utföra detta på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt samt upprättar miljörapporter som ni sedan kan använda i ert eget miljöarbete.

Kontakt inköpsavdelningen

077-118 10 20
inkop@se.issworld.com

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.