Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Tjänster

Hyra eller köpa

Du väljer

Du väljer om du vill hyra eller köpa dina växter. Oavsett vilken avtalsvariant du väljer lämnar vi växtgaranti på de växter vi åtar oss att sköta om.

Hyra

Om du väljer att hyra dina växter och kärl av oss kommer du att betala en fast månadshyra som inkluderar kostnaden för skötselavtal. Hyran tecknas vanligtvis på 36 månader men även andra avtalsperioder förekommer. Vid avtalsperiodens slut finns möjlighet att byta ut hela eller delar av din växtinredning och teckna nytt hyresavtal.

Köpa

Om du väljer att köpa dina växter och kärl från oss tecknar vi ett skötselavtal. Skötselavtal kan du även teckna om du har befintliga växter från en annan leverantör, där vi efter besiktning tar över skötseln - ett så kallat övertag.

Skötselavtal och växtgaranti

Växtgaranti ger dig trygghet och besvärsfrihet

Vare sig du hyr din växtinredning eller tecknar skötselavtal med oss så åtar vi oss att se efter växterna på bästa sätt. Vår välutbildade skötselpersonal besöker er regelbundet för att garantera växternas skötsel och trivsel. Vår växtgaranti innebär att vi utan extra kostnad byter ut växter som förlorat sitt prynadsvärde.

Vårt skötselavtal och växtgaranti innebär följande:

  • Våra växtskötare besöker er regelbundet enligt överenskomna intervall, för att se till att växterna får den skötsel som krävs för att de ska bibehålla sitt prydnadsvärde.
  • Utbyte av förvuxet växtmaterial eller växtmaterial som förlorat sitt prydnadsvärde. Materialet ersätts av likadan eller likvärdig planta. Detta benämns som Växtgaranti*.
  • Damning av blad och putsning med bladglansmedel.
  • Beskärning och eventuell spaljering.
  • Preparering mot ohyra.
  • Påfyllning av jord och täckbark alternativt pimpsten.
  • Gödning och vattning.

 

* Växtgarantin gäller under förutsättning att överenskommen placering, ljusförhållanden och övriga växtbetingelser ej ändras. Växtgarantin gäller ej för skador beroende på ovarsamhet, stöld, frost eller annan omständighet varöver leverantören ej kan råda.

Boka möte

Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra växtinredare.

Certifierad medlem i Nordic Green

ISS på Facebook

facebook
Följ ISS på Facebook. Här publiceras roliga händelser inom ISS, intressanta artiklar om facility management, historier om och bilder på våra fantastiska medarbetare och mycket annat.