Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Städtjänster

Svanenmärkta städtjänster

Sedan juni 2014 är ISS städtjänster Svanenmärkta. Det innebär en mängd vinster både för dig som kund och för våra medarbetare.

Hur påverkas affärerna av hur dina lokaler städas?

Det du gör för miljön slutar numera ofta i en bra affär och miljön har också blivit en viktig konkurrensfaktor.

Många företag har kommit en bra bit på vägen med att miljöanpassa sin egen verksamhet och behöver också veta att deras leverantörer håller jämna steg.

Svanen ger trovärdighet och Svanenmärkta städtjänster står för betydande miljöförbättringar.

Hur skulle det kännas att kunna säga att du köper en Svanenmärkt städtjänst?

Ren och trygg städning

Kraven för att få Svanenmärka städtjänster är omfattande. I huvudsak skall miljömärkta rengöringsmedel användas. Medel som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen är förbjudna och betydligt mindre mängder av rengöringsmedel får användas totalt sett. Det är möjligt genom att inte överdosera och att använda microfiberdukar i städningen. Mängden avfall i form av förpackningar, dukar och avfallspåsar hålls också så låg som möjligt.

Märkningen innebär också krav på minskade utsläpp från företagets fordon. Det kan handla om att planera rutterna väl, välja bränslesnåla bilar, tanka med förnybara bränslen eller införa sparsam körstil.

Svanenmärket står dessutom för hög kvalitet genom krav på system för kvalitetskontroll samt en förbindelse att följa lagar. Med en Svanenmärkt städleverantör vet du därför att städningen håller avtalad kvalitet och du kan enkelt visa att ditt företag tar ansvar för miljön.

Om Svanen

Svanen innebär att en vara eller tjänst uppfyller hårda krav som tagits fram av experter i de nordiska länderna. Kraven skärps dessutom successivt för att Svanen alltid skall peka ut de bästa alternativen.

Svanenmärket är mycket välkänt och har en hög trovärdighet. 96 % av svenskarna känner igen märket och har stort förtroende för Svanen (You Gov 2013).

Läs mer på Svanens hemsidaISS Svanenlicens