Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Teknik- & Energitjänster

Vår arbetsmetodik

Vår noggrant utarbetade arbetsmetodik säkerställer att vi kontinuerligt ökar kvalitén i leveransen och driftsäkerheten för det enskilda underhållsobjektet.
I planeringsfasen fastställer vi kundbehov, gör en produktionsprognos, en drift och underhållsplan samt planerar tid och resurser.

Utförandet sker till största delen med egen personal. Via tid- och resursplanering säkerställer driftsamordnaren att vi avhjälper oförutsedda fel och brister utan att det stör vårt förebyggande arbete. Alla arbetsordrar hanteras mobilt och vi har drift- och larmövervakning dygnet runt, året runt.

I uppföljningsarbetet tar vi ut statistik och analyserar vanligast förekommande fel. Vi genomför orsaksanalys och tar fram förbättringsförslag för att reducera fel och förbättra kvalitén och driftsäkerheten samt återkopplar till kund.