Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Teknik- & Energitjänster

Våra tjänster

Tillsyn och skötsel
Tillsyn och skötsel som anpassas efter verksamhetens och fastighetens unika behov är en förutsättning för att fastighetens byggnadsdelar och installationer skall fungera optimalt. Genom förebyggande drift- och underhållsarbete maximerar vi dessutom fastighetens livscykel och möjliggör en förutsägbar och optimerad totalkostnad. Med förebyggande arbete och totalkostnaden i fokus minimeras det händelsestyrda felavhjälpande underhållet och ersätter det med behovsstyrda och planerade åtgärder i underhållsplanen.

Felavhjälpande underhåll
För att minska behovet av felavhjälpande underhåll, och med målet att optimera funktionen på fastighetens byggnadsdelar och installationer, har vi stort fokus på förebyggande drift- och underhållsarbete. För de oförutsedda fel som trots allt uppstår har ISS en egen organisation med kompetents att ta emot och avhjälpa både akut och övrigt felavhjälpande underhåll - dygnet runt året om. Vår kompetens och förmåga att hantera, analysera och koppla felavhjälpande underhåll till vårt förebyggande arbete, är en förutsättning för att maximera fastighetens och installationernas livscykel och minimera totalkostnaderna för drift och underhåll. Allt för att skapa en förutsägbarhet, i både kostnader och driftsäkerhet, för fastighetsägare och den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Planerat underhåll
Ett väl planerat underhåll är en förutsättning för att bibehålla eller förbättra en fastighets status utifrån verksamhetens krav och behov. Genom ISS unika metodik för förebyggande drift- och underhåll maximerar vi fastighetens livscykel och säkerställer en förutsägbarhet. Både för fastighetsägare och för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. ISS tar fullt ansvar för fastighetens underhållsplanering och budgetering. Vi ger dig som fastighetsägare ett verktyg för att ta kontroll över fastighetens underhållsbehov så att du kan sätta rätt strategi för kommande drift och underhåll, vilket möjliggör en optimerad totalkostnad.

Projekt
ISS utför både stora och små entreprenadprojekt i form av utförande- och totalentreprenader. Vi lägger stor vikt vid att dessa projekt ska leda till att öka fastighetens status och säkerställa verksamhetens krav och behov. Genom att analysera och samordna dessa projekt med fastighetens förebyggande drift- och underhållsarbete strävar vi efter att maximera fastighetens livscykel och optimera dess totalkostnader.