Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Teknik- & Energitjänster

Vårt värdeerbjudande

Teknik- & Energitjänster
Vårt värdeerbjudande är vårt löfte till dig som kund och baseras på vårt engagemang för att förstå just din verksamhet och bransch.
Inom ISS arbetar vi med transparanta partnerskap med hjälp av moderna och flexibla IT-lösningar. Vi skräddarsyr tjänster som baseras på er och era kunders unika situation. För att säkerställa och bibehålla era fastigheters värde tar våra underhållslösningar avstamp i ert unika behov som fastighetsägare.

Vi arbetar för att skydda det kapital som ni investerat i era fastigheter genom att säkerställa att alla delar fungerar som de ska under dess avsedda livstid. Genom våra väl beprövade processer garanterar vi kvalitet och kontroll samt minimerar risker i er verksamhet.

Vi sätter era behov i fokus

Ni kan känna er trygga med att vi arbetar proaktivt för att supportera ert fastighetsägande genom att förutse era och era kunders behov.
Genom ett transparent partnerskap får ni som kund möjligheten att vara en del av ISS serviceleverans till er som fastighetsägare och vi som leverantör får möjligheten att bidra till att uppfylla era mål avseende ert fastighetsbestånd.
Oavsett om ni vill ha en helhetslösning för all service eller bara en enstaka tjänst erbjuder ISS en flexibel leveransstrategi som tar hänsyn till era fastigheters unika behov.
Era fastigheters totalkostnad står i centrum för vårt arbete och vi förstår att tjänsteleveransen är direkt avgörande för driftnettot i ert fastighetsbestånd.
För att säkerställa dina fastighetstillgångars värde och för att bidra till din verksamhets mål för hållbar utveckling arbetar ISS med klimatsmarta lösningar och hållbart arbetssätt med stort fokus på minskad och minimerad miljöpåverkan.