Branscher

Vi ser till så att er vardag fungerar bättre

Smarta och integrerade servicelösningar kan hjälpa er organisation till lönsam tillväxt, högre effektivitet och bättre konkurrenskraft - samtidigt som ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi anpassar oss efter era behov och förändringar. Vi hjälper er att nå framgång, oavsett bransch eller plats.

Vi skapar värde för ert företag

Vi hjälper er nå er fulla potential, oavsett om det gäller sjukhus som vårdar patienter, flygplatser som välkomnar resenärer, eller banker och techföretag som vill hitta nya talanger. Vi hjälper er att koppla samman era medarbetare med arbetsplatsen - genom engagerad personal, hög servicenivå och smarta lösningar.

Från strategi till leverans

Våra medarbetare bryr sig. Få globala organisationer har styrkan att kunna leverera det utbud och den servicenivå som vi gör - något som är möjligt tack vare våra engagerade medarbetare.

Investerare

Investera i ett branschledande företag som fokuserar på människor och platser

I samarbete med våra kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos människor, minimerar miljöpåverkan och skyddar och underhåller fastigheter och egendom. Vi ser till att allt detta blir möjligt genom en unik kombination av data, erfarenheter och service excellence på våra kunders siter världen över.

Omsättningsmål

Över 4 %

EBIT-marginal vid början av 2023

Över 1,3

DKK bn

fritt kassaflöde 2022

 Under

3x EBITDA

Uppfyllt under 2022

Berättelser om människor, platser och vår planet