Ett tryggt partnerskap

Från strategisk till operativ nivå, är vi er partner i att leverera lösningar med högsta fokus på säkerhet och hållbarhet. Våra tjänster är designade för att er verksamhet ska fungera utan avbrott. Vi hjälper er att lösa era utmaningar, stödja era mål och skapa värde för er verksamhet.

FI_2018_Valmet_Technical_02

Intelligenta lösningar

Erfarenhet som skapar kundvärde

Med bred erfarenhet från energisektorn, inom såväl kärn-, vatten- -och vindkraft, förstår vi på vilket sätt vi kan stödja er verksamhet, både i kontorsmiljö och i mer känsliga, reglerade produktionsmiljöer. Våra tjänster skapar riktigt kundvärde – oavsett om det gäller löpande service och underhåll eller riktade insatser under en kortare period.  

NO_Nordea Oslo_050216_ (9)

Hög servicenivå och kvalitet

Vi uppfyller alla krav inom hälsa och säkerhet

Riskhantering, lagefterlevnad och ett starkt fokus på hälsa och säkerhet är, och har alltid varit, vår högsta prioritet. Våra ISO-certifierade ledningssystem är anpassade till era processer vilket säkerställer att de lagkrav och riktlinjer som gäller för er verksamhet löpande kan uppfyllas. Detta möjliggör styrning och kontroll genom hela kedjan. Vi arbetar bland annat med gedigna processer, inklusive operativa moment så som riskbedömningar och skyddsronder. Varbetar även med systematisk medvetenhetpersonligt ansvar och personliga mål för alla medarbetare gällande hälsa, risk och säkerhet.
US_Workplace_experience_ebook

Människor som bryr sig

Vi hjälper er att attrahera och behålla medarbetare

Våra medarbetare är experter på att skapa säkra och produktiva arbetsplatser där branschens främsta medarbetare vill arbeta. Genom inspirerande arbetsplatsdesign som uppmuntrar till innovation och nytänkande samt att vi skapar förutsättningar för era medarbetare att utvecklas, bidrar vi till att stärka er position som en attraktiv arbetsgivare.

Service som skapar säkerhet och enhetlighet

Med kompetens inom energisektorn från hela världen, är våra tjänster anpassade efter era behov. All leverans sker med våra medarbetare, vilket skapar en trygghet för dig som kund. Vår rikstäckande leverans och kompetens skapar synergier och en enhetlighet – oavsett plats kan du lita på att vår service uppfyller uppsatta mål och utförs på ett säkert sätt.

HQ_2018_Corporate Garage_models_10dec1845739

Workplace

En plats för människor att trivas

Med våra experter inom arbetsplatsdesign skapar vi arbetsplatser efter era medarbetares behov. Vi optimerar ytor på ett sätt som ökar samarbete, produktivitet och välmående. Våra smarta lösningar bidrar till en trivsam, innovativ miljö som inspirerar till nytänkande. 
FI_2019_Fujitsu_Food_03

Food

Mat som skapar energi och välmående

Med era medarbetares hälsa och välmående i fokus, skapar vi matupplevelser att minnas för ett bättre arbetsliv. Tack vare våra innovativa köksmästare, servicefokuserade personal och råvaror av hög kvalitet kan vi leverera lösningar för arbetsdagens alla behov och säsongsbaserade menyer, 
FI_2020_imop_Ultimes Business Garden_Cleaning

Cleaning

Rena och säkra miljöer i hela kedjan

Oavsett vilken typ av miljö som kräver städning, säkerställer vi en trygg och säker miljö för era medarbetare och en produktion som fungerar friktionsfritt. Våra utbildade team utför allt från kontorsstädning till höghöjdsstädning. Dessutom har vi spetskompetens inom industrisanering och expertis inom avveckling av kärnkraft.  
DE_2019_DTAG_Technical_July_14

Technical

Trygga och effektiva byggnader

Våra tekniker ser till att er verksamhet fungerar smidigt och effektivt, dygnet runt, året om. Med tjänster som tekniskt underhåll, både i daglig drift och planerat, och energioptimering ser vi till att era byggnader fungerar på ett optimalt sätt. 
FI_2019_Helsinki-Vantaa_Support_02

Support

Vi ser till att ni kan fokusera på kärnverksamheten

Våra supporttjänster skapas och levereras för att er verksamhet ska fungera smidigare. I allt från en välfungerande avfallshantering, servicefokuserad receptionslösning till smidig post- och gods, levererar vi behovsstyrda och skräddarsydda tjänster som alltid levereras med hög service.