Varför städtjänster från ISS?

På ISS har vi mer än hundra års erfarenhet av att leverera städtjänster med konsekvens och efterlevnad, vilket möjliggörs av medarbetare som verkligen bryr sig. Detta innebär att:

  • Vi tillhandahåller världsledande expertis inom städning, desinfektion och hygien.
  • Rekrytera och utbilda de bästa, mest serviceinriktade talangerna på marknaden inom städning och ge dem förutsättningar att sätta kundens behov främst. 
  • Bygga förtroende genom att erbjuda högsta möjliga standard inom kostnadseffektiv städning som efterlever olika branschers och länders arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöbestämmelser. 
  • Samarbeta med världsledande leverantörer och innovatörer inom städlösningar för att integrera de senaste innovationerna. Här ingår exempelvis självkörande robotar som reducerar vattenförbrukningen och kemikalieanvändningen, kemikaliefria och växtbaserade rengöringsmedel och mycket annat.  
  • Minska avfallsmängder och miljöpåverkan genom återvinning, lägre energiförbrukning och minskad användning transporter och förpackningar.
 

bevis

Vår covid-19-berättelse

Så stöttar ISS kunderna under covid-19 pandemin

1,5 m

MASKER BRUKADES AV VÅR LEVERANTÖRSKEDJA

4

LEDNINGSGRUPPSMEDLEMMAR I NATIONELLT NÖDLÄGESTEAM

2,500

ARBETSTIMMAR LAGDA PÅ EXTRA DESINFEKTION SEDAN PANDEMINS BÖRJAN

Städtjänster för det nya normala

Medarbetare har alltid räknat med att de platser de besöker och arbetar på är rena, säkra och hygieniska. Covid-19 pandemin visade att även fläckfria lokaler kan ifrågasättas. Idag räknar vi inte längre med att de platser vi besöker och arbetar på är rena, säkra och hygieniska, utan försöker aktivt säkerställa att så är fallet. Varje dag ser vi på ISS till att medarbetare mår bra och är trygga samtidigt som välbefinnandet främjas, detta med hjälp av våra städtjänster. Tack vare smart teknik, förstklassiga produkter och expertutbildade medarbetare kan ISS med sina städtjänster uppnå resultat som skapar trygghet och hjälper kunder att utforma starka arbetsplatser med gott rykte.

Fördelar med ISS städtjänster

Städning är kärnan i en kvalitativ lösning. Vi är ett globalt företag som levererar förstklassiga städtjänster samt erbjuder våra kunder omfattande strategisk, taktisk och operativ kunskap. Vi skapar säkra miljöer som får människor att må bra, som främjar produktiviteten och som stöttar ditt företags mål.

Hero image_Graded

Stick ut som arbetsgivare

Rena, hygieniska och välkomnande arbetsplatser hjälper er att förbättra koncentrationen, öka produktiviteten och minska stressen – faktorer som attraherar och behåller talanger och samtidigt skapar ett gott intryck hos besökare.

Outcome 1_Graded

Förbättra produktiviteten

En ren och hygienisk arbetsplats kan hjälpa till att öka fokus och få team att arbeta mer effektivt genom att minska risken för fel, problem och olyckor. Rena arbetsytor kan till och med minska frånvaron.

Outcome 2_Graded

Hjälp patienter att tillfriskna

Stödja patienter och deras familjer under deras återhämtning och tillfrisknande genom rena och trygga sjukhusmiljöer. Genom städning av lokaler och rengöring av sjukhusutrustning bidrar våra utbildade och engagerade medarbetare till era patienters tillfrisknande.

Outcome 4_Graded

Få besökare att slappna av

En ren och säker arbetsplats håller medarbetare friska och glada. Vare sig det handlar om en bank eller en kontorsreception får en fläckfri lokal besökare att känna sig trygga och välkomna samtidigt som företagets rykte stärks.

Big picture for mid section of the page_Graded

Hela vårt utbud av städtjänster

Rena, hygieniska arbetsplatser och miljöer kräver en hög servicenivå och kvalitet. Som världsledande inom kommersiell städning och hygien är hälsa, säkerhet och välbefinnande bland era medarbetare, besökare och kunder vår prioritet. I samarbete med er kan vi anpassa våra städtjänser och bemöta era utmaningar kring hygien. Detta genom kunskaputbyte, ökad synlighet av våra städteam samt utföranden av passande tester och verifiering – detta för att bidra till att ni uppnår era affärsmål.

Pure Space Office

Vår städtjänster för kontor bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö och vi säkerställer att människor känner sig trygga och kan fokusera på sitt arbete och sina mål. 

Pure Space Plus

Med Pure Space Plus får ni mer än bara en helt ny hygienstandard. Ni får även alla data ni behöver för att kunna säkerställa hygiennivåer, identifiera smittorisker och främja bättre hygienvanor bland lokalens användare.

Avancerad produktionsrengöring 

Våra specialister på avancerad produktionsrengöring hanterar allt från rengöring av utrustning till avfallshantering och är experter på att säkerställa att era avancerade produktionslokaler uppfyller högsta standard – vilket uppfyller regelefterlevnad och ökar produktionen.

Pure Space Production

Våra städspecialister ser till att era tillverkningslokaler håller högsta kvalitetsstandard. Genom att säkerställa att produktionsgolvet är rent och hygieniskt kan vi minska risken för olyckor och skapa trygghet hos personalen.

Transport- och infrastrukturstädning 

ISS säkerställer att passagerarna får en bra upplevelse när de reser med er för att nå sin destination. Välskötta offentliga miljöer får besökare att känna sig välkomna och bidrar till att passagerarna når sina destinationer på ett trivsamt och hälsosamt sätt. 

Städning inom livsmedelsproduktion

För oss går sund mat hand i hand med rena och hygieniska kök, matsalar och restauranger. Våra avancerade städtjänster inom livsmedelsbranschen säkerställer att lokaler inom livsmedelsproduktion, restaurang och cateringkök bidrar till gladare och friskare medarbetare och kunder. 

Städning vid evenemang

Vare sig ni ordnar ett event på arbetsplatsen, en konferens eller ett annat större evenemang kan vi se till att lokalerna är rena, trivsamma och inbjudande – från start till slut.

Berättelser om människor, platser och vår planet